เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Weeralak
Weeralak
Written by: 14.05.2022

Wanlop
Wanlop
Written by: 14.05.2022

นางสาววันเพ็ญ
นางสาววันเพ็ญ
Written by: 14.05.2022

ได้ความรู้มากค่ะ

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 14.05.2022

-

นางสาวณัฐยา
นางสาวณัฐยา
Written by: 14.05.2022

กลยุทธ์การสอน

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 14.05.2022

นางสาวศาริกา
นางสาวศาริกา
Written by: 14.05.2022

Onusa
Onusa
Written by: 14.05.2022

เข้าใจผู้เรียน เตรียมความพร้อมตนเอง ด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียน

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 14.05.2022

ครูต้า
ครูต้า
Written by: 14.05.2022

ได้ความรู้เยอะมากค่ะแนะนำดี

าชิราพรรณ
าชิราพรรณ
Written by: 14.05.2022

นำเทคนิค และคว่มรู้ต่างๆ ไปปรับใช้ในโรงเรียน

นางกาญจนา
นางกาญจนา
Written by: 14.05.2022

ได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการสอนให้ผู้เรียนได้มีความสุขกับการเรียน

ครูมาย
ครูมาย
Written by: 14.05.2022

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

นางสาวโชติกา
นางสาวโชติกา
Written by: 14.05.2022

ประสบการณ์ในการสอนออนไลน์

นางรุ่งนภา
นางรุ่งนภา
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้ยอดเยี่ยมมากคะ

นายวัลลภ
นายวัลลภ
Written by: 14.05.2022

อรรฐพลชัย
อรรฐพลชัย
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้และเทคนิคในการนำไปปรับใช้

นางสาวพิชญา
นางสาวพิชญา
Written by: 14.05.2022

ดีมากค่ะ

ดร. สุจินดา
ดร. สุจินดา
Written by: 14.05.2022

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 14.05.2022

การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม