เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 14.05.2022

JJ
JJ
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้เรื่องเทคนิกการสอนเปนอย่างดี

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 14.05.2022

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 14.05.2022

นางธรรมพร
นางธรรมพร
Written by: 14.05.2022

ครูต่าย
ครูต่าย
Written by: 14.05.2022

เรื่องการเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน

รำไพ
รำไพ
Written by: 14.05.2022

ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่ต้องนำมาปรัยปรุงในการทำงาน

นางปิยะมาศ
นางปิยะมาศ
Written by: 14.05.2022

อัญญ์มณี
อัญญ์มณี
Written by: 14.05.2022

นางวราภรณ์
นางวราภรณ์
Written by: 14.05.2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
Written by: 14.05.2022

เป็นกิจกรรมที่ดีและน่าสนใจ

Bua
Bua
Written by: 14.05.2022

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย

เสงี่ยม
เสงี่ยม
Written by: 14.05.2022

ปรับพฤติกรรมและบุคลิกตนเองในการสอนให้คึกคักมีพลัง

นางสาวมัตติกา
นางสาวมัตติกา
Written by: 14.05.2022

นางสาวบุษบา
นางสาวบุษบา
Written by: 14.05.2022

ได้รับประสบการณ์จากวิทยากรที่ได้มาแชร์ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอนเด็กนักเรียน ซึ่งรูปแบบต่างๆที่วิทยากรได้ให้ไปนั้น สามารถนำมาปรับให้ใช้ตามบริบทของการเรียนรู้ของเด็ก สถานศึกษา และครอบครัว การอบรมในครั้งนี้ ครูควรมีการศึกษาหลากหลายวิธีและเรียนรู้ ให้นำมาใช้ตามความถนัดของตนเอง และที่สำคัญสื่อที่ดีที่จะนำให้เด็กกระหายที่จะเรียนรู้ ด่านแรกคือตัวครู ควรพัฒนาและปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เด้กอยากเรียน

นางสาวอังคณา
นางสาวอังคณา
Written by: 14.05.2022

นางสาวอรญา
นางสาวอรญา
Written by: 14.05.2022

นายธนศิษฏ์
นายธนศิษฏ์
Written by: 14.05.2022

การสร้างการปรับตัวให้กับนักเรียนใหม่

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 14.05.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิตให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 14.05.2022

นำไปพัฒนาการเรียนการสอนและเข้าใจสุขภาวะทางจิต (psychological health)