เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

เตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับผู้เรียนก่อนเปิดเทอม

ผ่านไปแล้ว
May 14th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
ไอเดียดีๆ พร้อมแบ่งปันเพื่อนครู เพื่อเตรียมทั้งกายและใจของผู้เรียนให้พร้อม สร้างความสดใสให้กับการเปิดเทอมใหม่ที่ทุกคนตั้งตารอ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|
กรุณาล็อคอินเข้าสู่ระะบบ เพื่อดูวิดีโอหรือดาวน์โหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 13.05.2022

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 14.05.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 14.05.2022

วิทยากรให้ความรู้อย่างใจเย็น ฟังแล้วไม่เครียดค่ะ

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 14.05.2022

ได้ความรู้เพิ่มเติมในการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาวะกายและจิต ให้กับเด็กๆก่อนเปิดเทอม

นุชรี
นุชรี
Written by: 14.05.2022

-

จำเนียร
จำเนียร
Written by: 14.05.2022

เทคนิคการดึงความสนใจของผู้เรียน เมื่อต้องสอนแบบออนไลน์

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 14.05.2022

นำไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้เป็นอย่างดี

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 14.05.2022

ได้รับมากไปใช้ในการสอน

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 14.05.2022

สามารถนำไปใช้ได้ตรงมาก

นายอดานาน
นายอดานาน
Written by: 14.05.2022

สุขภาวะทางจิต

ชไมพร
ชไมพร
Written by: 14.05.2022

นางยุพิน
นางยุพิน
Written by: 14.05.2022

ได้รับทักษะ เทคนิค กระบวนการที่หลากหลายและมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนค่ะ

นายสุเมธ
นายสุเมธ
Written by: 14.05.2022

weerapan
weerapan
Written by: 14.05.2022

รุจิรา
รุจิรา
Written by: 14.05.2022

มีความรู้มากขึ้น

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 14.05.2022

San Junior
San Junior
Written by: 14.05.2022

หนุงหนิง
หนุงหนิง
Written by: 14.05.2022

เทคนิคในการสอนเด็ก

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 14.05.2022

นุชธิชา
นุชธิชา
Written by: 14.05.2022

กลยุทร์การสอน