สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Apichai
Apichai
Written by: 26.03.2022

Very useful

ยทืย
ยทืย
Written by: 26.03.2022

Suda
Suda
Written by: 26.03.2022

ได้รู้จักแอปพลิเคชั่นที่จะช่วยให้การสอนนักเรียน Active มากขึ้น

กมลวรรณ
กมลวรรณ
Written by: 26.03.2022

ได้รับประโยชน์ในด้านเทคนิคสอนออนไลน์ที่ active ได้ดีมากค่ะ

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 26.03.2022

ได้รู้แอปใหม่ ๆ ในการสอน

ธัญวลัย
ธัญวลัย
Written by: 26.03.2022

นางสาวธัญญลักษณ์
นางสาวธัญญลักษณ์
Written by: 26.03.2022

ได้รู้เทคนิคใหม่ในการสอนออนไลน์

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 26.03.2022

กิจกรรมดีมากค่ะ

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 26.03.2022

นางวรรณา
นางวรรณา
Written by: 26.03.2022

สามารถนำไปปฏิบัติในการสอนออนไลน์ให้เด็กได้รับความเข้าใจและสนใจในการเรียนรู้.

นางสาวจุฑารัตน์
นางสาวจุฑารัตน์
Written by: 26.03.2022

ดี

Anya
Anya
Written by: 26.03.2022

ได้เทคนิคการใช้สื่อการสอนได้อย่างสร้างสรรค์

วรรณ​า​
วรรณ​า​
Written by: 26.03.2022

ทำให้รู้และเข้าใจในการใช้เทคโนไลยีในการเรียน​การ​สอน​ได้

Juthamas
Juthamas
Written by: 26.03.2022

นางสาวสุพัตรา
นางสาวสุพัตรา
Written by: 26.03.2022

ดีมาก

นาย จักรพันธ์
นาย จักรพันธ์
Written by: 26.03.2022

นางสาวอภิสรา
นางสาวอภิสรา
Written by: 26.03.2022

ดีมากค่ะ

ปุณณัฐฐา
ปุณณัฐฐา
Written by: 26.03.2022

ดีค่ะ สนุกมาก อยากให้จัดอบรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ apple อีกเยอะๆค่ะ

นางสาวเสาวดี
นางสาวเสาวดี
Written by: 26.03.2022

วาสนา
วาสนา
Written by: 26.03.2022

ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำไปปฏิบัติในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง