สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

อ.ดร.ผกาวรรณ
อ.ดร.ผกาวรรณ
Written by: 26.03.2022

b.b
b.b
Written by: 26.03.2022

ดีมากๆครับ

ทัศนีย์
ทัศนีย์
Written by: 26.03.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 26.03.2022

เทคนิคการใช้แอป ในการสอนให้น่าสนใจ

Uncharee
Uncharee
Written by: 26.03.2022

ได้รับเทคนิคต่างๆที่นำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนมากมายเลยค่ะ

ภัทราภรณ์
ภัทราภรณ์
Written by: 26.03.2022

สนุกได้รับความรู้ สามารถประยุกต์ใช้ต่อยอดได้ในอนาคต

นางสาวสุภาพร
นางสาวสุภาพร
Written by: 26.03.2022

สุเนตร
สุเนตร
Written by: 26.03.2022

Suneerat
Suneerat
Written by: 26.03.2022

นางสาวจุฑามาศ
นางสาวจุฑามาศ
Written by: 26.03.2022

ภัทรศยา
ภัทรศยา
Written by: 26.03.2022

อังคนสวย
อังคนสวย
Written by: 26.03.2022

จันทร์จิรา
จันทร์จิรา
Written by: 26.03.2022

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือที่ช่วยในการสอน

นางนัดทชา
นางนัดทชา
Written by: 26.03.2022

นำมาปรับปรุงในการทำงาน

นุสมาศ
นุสมาศ
Written by: 26.03.2022

เทคนิคในการทำสื่อโดยใช้โปรแกรมต่างๆ

พรริน
พรริน
Written by: 26.03.2022

การสอนแบบActive

สุวนิตย์
สุวนิตย์
Written by: 26.03.2022

ยังเข้าไม่ถึงความทันสมัยของการใช้เทคโนโลยี ต้องพัฒนาและเรียนรู้เพิ่ม

นางสาวพจนีย์
นางสาวพจนีย์
Written by: 26.03.2022

การใช้ Zoom

นางสาวนวพา
นางสาวนวพา
Written by: 26.03.2022

ได้ความรู้เยอะมากไปค่ะ จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

อริศรา
อริศรา
Written by: 26.03.2022

ได้แรงบันดาลใจในการใช้เครื่องมือและแอฟพีเคชั่นที่สามารถให้ตนเองพัฒนาและพยายามเรียนรู้ต่อไป