สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Wantida
Wantida
Written by: 26.03.2022

นางสาวทรรศนีย์
นางสาวทรรศนีย์
Written by: 26.03.2022

จงจิตร์
จงจิตร์
Written by: 26.03.2022

ได้รับความรู้ใหม่ ๆ สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้

Natharinee
Natharinee
Written by: 26.03.2022

ฤทธิรงค์
ฤทธิรงค์
Written by: 26.03.2022

ปรียาภัทร์
ปรียาภัทร์
Written by: 26.03.2022

ได้รับความรู้เพิ่มเติม