สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

สอนอย่างไรให้ (ครู) Active !

ผ่านไปแล้ว
March 26th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"สอนอย่างไรให้ (ครู) Active!
- ปรับบุคลิก เปลี่ยน Mindset ให้ชีวิต (ครู) Active หน้ากล้อง และหน้าชั้นเรียน
- เทคนิคการใช้กล้อง ไฟ ไมค์ และฉากหลัง เพื่อการสอนออนไลน์ที่ดีขึ้น
- เทคนิคการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการเรียนออนไลน์ผ่านการ Reaction และการถาม-ตอบ ผ่านทางช่อง Chat
- กรณีศึกษา : เทคนิคการใช้ iPad ร่วมกับการใช้ Mac เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนออนไลน์ผ่าน Zoom"
เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy


ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวชนิตร์นันท์
นางสาวชนิตร์นันท์
Written by: 26.03.2022

Chulaluk
Chulaluk
Written by: 26.03.2022

นางจุฑารัตน์
นางจุฑารัตน์
Written by: 26.03.2022

ได้รับความรู้เรื่องสอนอย่างไรให้ Active

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 26.03.2022

Amornrat
Amornrat
Written by: 26.03.2022

นางสาวธัญญรักษ์
นางสาวธัญญรักษ์
Written by: 26.03.2022

อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดีและสนุกในการฟังบรรยายค่ะ

Kanokwan
Kanokwan
Written by: 26.03.2022

ดีมากเลย

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 26.03.2022

ความรู้เกี่ยวกับแอพริเคชั่นต่างๆเทคนิควิธีการใช้งานZoom

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 26.03.2022

นำไปใช้ในการสอนกับเด็กๆต่อไปค่ะ

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 26.03.2022

นำมาใช้พัฒนาในการสอนออนไลน์

นางสาวสร้อยสุนีย์
นางสาวสร้อยสุนีย์
Written by: 26.03.2022

บุญเสริม
บุญเสริม
Written by: 26.03.2022

เร็วมากไป *สอนผ่านgoogle meet

นางสาวอรษา
นางสาวอรษา
Written by: 26.03.2022

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 26.03.2022

ได้รับความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

สุภัตรา
สุภัตรา
Written by: 26.03.2022

เทคนิคการใช้ App ต่างๆ

นางพรพรรณ
นางพรพรรณ
Written by: 26.03.2022

วราภรณ์
วราภรณ์
Written by: 26.03.2022

การจัดการสอนออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ

ธงเมธัส
ธงเมธัส
Written by: 26.03.2022

นางอัยรีน
นางอัยรีน
Written by: 26.03.2022

วิยดา
วิยดา
Written by: 26.03.2022