ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ประเมินเพื่อพัฒนาด้วย Flipgrid

ผ่านไปแล้ว
March 19th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy

Flipgrid แอปพลิเคชันที่ใช้สำหรับการสนทนาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสะท้อนความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อวิดิโอคลิปช่วยสร้างห้องเรียนออนไลน์ให้มีชีวิต เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.

Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นันทยา
นันทยา
Written by: 19.03.2022

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 19.03.2022

ดีมาก

Rattanaporn
Rattanaporn
Written by: 19.03.2022

ดีค่ะ

Metinee
Metinee
Written by: 19.03.2022

ประวัลย์รัตน์
ประวัลย์รัตน์
Written by: 19.03.2022

ลดาวัลย์
ลดาวัลย์
Written by: 19.03.2022

Leelee
Leelee
Written by: 19.03.2022

มีควาน่าสนใจมาก

วัชระพงษ์
วัชระพงษ์
Written by: 19.03.2022

Santiphap
Santiphap
Written by: 19.03.2022

สีนวล
สีนวล
Written by: 19.03.2022

jown
jown
Written by: 19.03.2022

พรสิริ
พรสิริ
Written by: 19.03.2022

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 19.03.2022

กิจกรรมดีมีประโยชน์มากค่ะ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 19.03.2022

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 19.03.2022

นางสาวมณีรัตนา
นางสาวมณีรัตนา
Written by: 19.03.2022

ดีมากค่ะ

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 19.03.2022

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 19.03.2022

นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนคะ

อภัสรา
อภัสรา
Written by: 19.03.2022

อินอาม
อินอาม
Written by: 19.03.2022

เนื้อหาในการอบรมดีมากค่ะ..วันนี้