การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

ผ่านไปแล้ว
March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อย่าพลาด ! เครื่องมือดี ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณครูทุกท่านในการจัดการชั้นเรียน ทั้งแบบการสอน Onsite และ Online สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นแบบเกม เก็บข้อมูลง่าย รวดเร็ว ลดงานเอกสาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 04.03.2022

สุนีย์
สุนีย์
Written by: 05.03.2022

สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้

สุภัคญาดา
สุภัคญาดา
Written by: 05.03.2022

สามารถนำไปจัดการชั้นเรียนเพื่อง่าย สะดวกในการเก็บข้อมูล และติดตามงานจากนักเรียนค่ะ

ว่าที่ ร.ต.หญิงปรางวไล
ว่าที่ ร.ต.หญิงปรางวไล
Written by: 05.03.2022

นุชรี
นุชรี
Written by: 05.03.2022

ณัฎฐชนม์
ณัฎฐชนม์
Written by: 05.03.2022

เทคนิคการใช้คำถาม

นางสาวอาทิมา
นางสาวอาทิมา
Written by: 05.03.2022

การจัดการชั้นเรียนและการใช้ class123

นายสรายุธ
นายสรายุธ
Written by: 05.03.2022

นำโปแกรมนี้ไปใช้จัดการและควบคุมชั้นเรียนได้

พิมพิลา
พิมพิลา
Written by: 05.03.2022

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่ง่ายและสะดวกเหมาะกัยุคนี้

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 05.03.2022

-

Champberry
Champberry
Written by: 05.03.2022

Matra
Matra
Written by: 05.03.2022

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 05.03.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 05.03.2022

กันติมา
กันติมา
Written by: 05.03.2022

เป็นกิจกรรมที่ดี และสามารถนำมาจัดการชั้เรียนได้ดี

weerapan
weerapan
Written by: 05.03.2022

สุดาลักษณ์
สุดาลักษณ์
Written by: 05.03.2022

บุศราภรณ์
บุศราภรณ์
Written by: 05.03.2022

นางสาวสายธาร
นางสาวสายธาร
Written by: 05.03.2022

นางสาวณัฐฏนันท์
นางสาวณัฐฏนันท์
Written by: 05.03.2022