การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

ผ่านไปแล้ว
March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อย่าพลาด ! เครื่องมือดี ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณครูทุกท่านในการจัดการชั้นเรียน ทั้งแบบการสอน Onsite และ Online สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นแบบเกม เก็บข้อมูลง่าย รวดเร็ว ลดงานเอกสาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวเสาวณีย์
นางสาวเสาวณีย์
Written by: 05.03.2022

ได้ความรู้มาก

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 05.03.2022

วีระยุนุช
วีระยุนุช
Written by: 05.03.2022

เวลาในการอบรมน้อยไปค่ะปฏิบัติตามไม่ทัน

นางสาวอมรรัตน์
นางสาวอมรรัตน์
Written by: 05.03.2022

ความรู้เรื่องการนำ class 123 มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

Krukay
Krukay
Written by: 05.03.2022

น่าสนุก น่าติดตาม พร้อมนำไปทดลแงใช้

นางสุพัตรา
นางสุพัตรา
Written by: 05.03.2022

ใข้ในการพัฒนางานต่อไปค่ะ

นางสาวรัตติมา
นางสาวรัตติมา
Written by: 05.03.2022

การจัดการชั้นเรียนแบบใหม่ ที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้ค่พ

สุรารักษ์
สุรารักษ์
Written by: 05.03.2022

วรนุช
วรนุช
Written by: 05.03.2022

สามารถนำความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

Chulalak
Chulalak
Written by: 05.03.2022

ได้รู้จักclass123นำมาใช้ในการเรียนการสอน

อรวรรณ
อรวรรณ
Written by: 05.03.2022

มีแนวทางการจัดการเรียนสอนออนไลน์อีกรูปแบบหนึ่ง

นางสาวละไม
นางสาวละไม
Written by: 05.03.2022

ดีมากค่ะ

นางสาวนิดสัน
นางสาวนิดสัน
Written by: 05.03.2022

นางสาวอุษา
นางสาวอุษา
Written by: 05.03.2022

นำไปจัดการชั้นเรียนได้อย่าเป็นระบบ

สุมาลี
สุมาลี
Written by: 05.03.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม

ปรีชา
ปรีชา
Written by: 05.03.2022

-

ยุทธพล
ยุทธพล
Written by: 05.03.2022

นางปัญจรัตน์
นางปัญจรัตน์
Written by: 05.03.2022

ได้รับประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการจัดชั้นเรียนด้วยclass123

สำฤทธิ์
สำฤทธิ์
Written by: 05.03.2022

จิระนันท์
จิระนันท์
Written by: 05.03.2022