การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

ผ่านไปแล้ว
March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อย่าพลาด ! เครื่องมือดี ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณครูทุกท่านในการจัดการชั้นเรียน ทั้งแบบการสอน Onsite และ Online สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นแบบเกม เก็บข้อมูลง่าย รวดเร็ว ลดงานเอกสาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Wongsakorn
Wongsakorn
Written by: 05.03.2022

ธัญวลัย
ธัญวลัย
Written by: 05.03.2022

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 05.03.2022

นำไปใช้ในการจัดบรรยากาศการสอนออนไลน์ค่ะ

นางสาวพจนีย์
นางสาวพจนีย์
Written by: 05.03.2022

การจัดการชั้นเรียนที่น่าสนใจ

ปฐมพงษ์
ปฐมพงษ์
Written by: 05.03.2022

T.Sawitree
T.Sawitree
Written by: 05.03.2022

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 05.03.2022

ครูจูน
ครูจูน
Written by: 05.03.2022

นางนภสร
นางนภสร
Written by: 05.03.2022

นำไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับชั้นที่ปรึษา

wansaeng
wansaeng
Written by: 05.03.2022

เป็นการสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง ที่อาจประยุกต์ใช้ได้ในวันที่ครูและนักเรียนมีความพร้อมด้านอุปกรณ์ที่ดี

ยศพัฒน์
ยศพัฒน์
Written by: 05.03.2022

Suwandee
Suwandee
Written by: 05.03.2022

สามารถนำไปปรับใช้กับห้องเรียน

นางสาวพัชรินทร์
นางสาวพัชรินทร์
Written by: 05.03.2022

ไดรับความรู้ในการจัดการเรียนการสอนมากเลยค่ะ

อริศรา
อริศรา
Written by: 05.03.2022

ได้รับแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีความสุขสนานกับเทคนิควิธีการทีหลากหล่ย

นายเอกลักษณ์
นายเอกลักษณ์
Written by: 05.03.2022

b.b
b.b
Written by: 05.03.2022

ดีมากๆ

ธันยธรณ์
ธันยธรณ์
Written by: 05.03.2022

นฤมล
นฤมล
Written by: 05.03.2022

Apichai
Apichai
Written by: 05.03.2022

ครูอั๋น
ครูอั๋น
Written by: 05.03.2022