การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

ผ่านไปแล้ว
March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อย่าพลาด ! เครื่องมือดี ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณครูทุกท่านในการจัดการชั้นเรียน ทั้งแบบการสอน Onsite และ Online สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นแบบเกม เก็บข้อมูลง่าย รวดเร็ว ลดงานเอกสาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

หทัยกานต์
หทัยกานต์
Written by: 05.03.2022

ดีมาก

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 05.03.2022

Tippawan
Tippawan
Written by: 05.03.2022

นางสาวชาภา
นางสาวชาภา
Written by: 05.03.2022

ดี

นางยุพ
นางยุพ
Written by: 05.03.2022

ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอน ที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง

นางวิริน
นางวิริน
Written by: 05.03.2022

ความรู้และเทคนิคใหม่

มณีกานต์
มณีกานต์
Written by: 05.03.2022

ณัฐนันท์
ณัฐนันท์
Written by: 05.03.2022

ลัดดา
ลัดดา
Written by: 05.03.2022

ธิดาลักษณ์
ธิดาลักษณ์
Written by: 05.03.2022

ดี

วิภาวี
วิภาวี
Written by: 05.03.2022

ได้รัยความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติม

Jaruwan
Jaruwan
Written by: 05.03.2022

นางสาวสุภารัตน์
นางสาวสุภารัตน์
Written by: 05.03.2022

-

สุนันทา
สุนันทา
Written by: 05.03.2022