การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123

ผ่านไปแล้ว
March 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
อย่าพลาด ! เครื่องมือดี ๆ ที่เพิ่มความสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นให้กับคุณครูทุกท่านในการจัดการชั้นเรียน ทั้งแบบการสอน Onsite และ Online สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มความสนุกสนาน ความตื่นเต้นแบบเกม เก็บข้อมูลง่าย รวดเร็ว ลดงานเอกสาร เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:30 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายนภเกตน์
นายนภเกตน์
Written by: 05.03.2022

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 05.03.2022

อินทุอร
อินทุอร
Written by: 05.03.2022

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรุณี
Written by: 05.03.2022

สิรินุช
สิรินุช
Written by: 05.03.2022

การใช้แอพใหม่ๆ

รำไพ
รำไพ
Written by: 05.03.2022

ได้ความรู้เทคนิคใหม่ๆ

นางสาวมีด๊ะ
นางสาวมีด๊ะ
Written by: 05.03.2022

สามารถนำไปใช้ในการสอนได้จริงค่

ธงเมธัส
ธงเมธัส
Written by: 05.03.2022

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 05.03.2022

เพ็ญลักษณ์
เพ็ญลักษณ์
Written by: 05.03.2022

สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนได้

นางนันทรัตน์
นางนันทรัตน์
Written by: 05.03.2022

นางสาวเสาวณีย์
นางสาวเสาวณีย์
Written by: 05.03.2022

ดีมากค่ะ ได้เรียนรู้เทอคนิคการใช้ class 123 ทำให้การจัดการชั้นเรียนได้ง่ายมากขึ้นค่ะ

กรปภา
กรปภา
Written by: 05.03.2022

ลาตีพะ
ลาตีพะ
Written by: 05.03.2022

แนวทางการจัดการชั้นเรียน

นางสาวอรญา
นางสาวอรญา
Written by: 05.03.2022

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 05.03.2022

ได้นำการจัดการชั้นเรียนโดยใช้ class123 ไปใช้กับนักเรียน

นางจันทร์ศิริ
นางจันทร์ศิริ
Written by: 05.03.2022

มนัญชยา
มนัญชยา
Written by: 05.03.2022

สามารถนำความรู้การจัดการชั้นเรียนด้วย Class 123 ไปใช้กับนักเรียน

Yo
Yo
Written by: 05.03.2022

นางจุฑารัตน์
นางจุฑารัตน์
Written by: 05.03.2022

ได้รับความรู้ในการจัดการชั้นเรียน