วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
มาดูแนวทางการจัดวิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปรับเปลี่ยนหลักสูตรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่เห็นผลจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 04.02.2022

PiMz
PiMz
Written by: 05.02.2022

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 05.02.2022

Piyanuch
Piyanuch
Written by: 05.02.2022

P3nly
P3nly
Written by: 05.02.2022

นางอัยรีน
นางอัยรีน
Written by: 05.02.2022

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 05.02.2022

ขอบพระคุณมากค่ะ

นุชรี
นุชรี
Written by: 05.02.2022

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 05.02.2022

-

นางกมลรัตน์
นางกมลรัตน์
Written by: 05.02.2022

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 05.02.2022

L
L
Written by: 05.02.2022

นายธีรภัทร
นายธีรภัทร
Written by: 05.02.2022

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 05.02.2022

กันติมา
กันติมา
Written by: 05.02.2022

การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

weerapan
weerapan
Written by: 05.02.2022

ปิยดา
ปิยดา
Written by: 05.02.2022

ทำให้เรียนรู้การออกแบบบูรณาการที่สามารถนำมาใช้ได้จริง

นางสาวปริญดา
นางสาวปริญดา
Written by: 05.02.2022

แนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 05.02.2022

นางสาวสุวณีย์
นางสาวสุวณีย์
Written by: 05.02.2022