วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
มาดูแนวทางการจัดวิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปรับเปลี่ยนหลักสูตรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่เห็นผลจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวธัญพิชชา
นางสาวธัญพิชชา
Written by: 05.02.2022

เสาวลักษณ์
เสาวลักษณ์
Written by: 05.02.2022

สิริณัฏฐวี
สิริณัฏฐวี
Written by: 05.02.2022

นางสาวนารีภัทร
นางสาวนารีภัทร
Written by: 05.02.2022

Aloha
Aloha
Written by: 05.02.2022

Piyakan
Piyakan
Written by: 05.02.2022

Tanasorn
Tanasorn
Written by: 05.02.2022

ขวัญฤทัย
ขวัญฤทัย
Written by: 05.02.2022

ได้เห็นตัวอย่างรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการ ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรที่จะนำมาใช้ในโรงเรียนของตนเอง

หญิง
หญิง
Written by: 05.02.2022

สุนิสา
สุนิสา
Written by: 05.02.2022

นายมูฮัมหมัด
นายมูฮัมหมัด
Written by: 05.02.2022

อังคนสวย
อังคนสวย
Written by: 05.02.2022

Jedsadintorn
Jedsadintorn
Written by: 05.02.2022

วิมล
วิมล
Written by: 05.02.2022

ปุณ
ปุณ
Written by: 05.02.2022

นางดรุณี
นางดรุณี
Written by: 05.02.2022

มีประโยชน์มากค่ะ

กมนนุช
กมนนุช
Written by: 05.02.2022

สนุกมาก

Suneerat
Suneerat
Written by: 05.02.2022

ศุภชัย
ศุภชัย
Written by: 05.02.2022

นางสาววีนัส
นางสาววีนัส
Written by: 05.02.2022