วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

วิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาว สู่การสร้างสมรรถนะผู้เรียน

ผ่านไปแล้ว
February 5th, 2022
10:30 - 12:00
Starfish Academy
มาดูแนวทางการจัดวิชาบูรณาการโรงเรียนบ้านปลาดาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากปรับเปลี่ยนหลักสูตรในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่นำไปใช้พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่เห็นผลจริง เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

boro1992
boro1992
Written by: 05.02.2022

-

Piyajit
Piyajit
Written by: 05.02.2022

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 05.02.2022

นางสาวสุจินตนา
นางสาวสุจินตนา
Written by: 05.02.2022

ได้หลักการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

นายสัจจานนท์
นายสัจจานนท์
Written by: 05.02.2022

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 05.02.2022

จรัสพัฒน์
จรัสพัฒน์
Written by: 05.02.2022

หลักการบูรณาการที่ดี

สุมาลี
สุมาลี
Written by: 05.02.2022

การบูรณาการ

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 05.02.2022

สามารถนำมาปรับใช้ในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างมาก

นางสาววราวรรณ บุญประสพ
นางสาววราวรรณ บุญประสพ
Written by: 05.02.2022

ได้รับความรู้มากมายค่ะ

นางสาวชนากานต์
นางสาวชนากานต์
Written by: 05.02.2022

นางสาวเยาวลักษณ์
นางสาวเยาวลักษณ์
Written by: 05.02.2022

เข้าใจหลักสูตรสมรรถนะยิ่งขึ้น

วารุณี
วารุณี
Written by: 05.02.2022

การบูรณาการ

ณัฐพงศ์
ณัฐพงศ์
Written by: 05.02.2022

การบูรณาการ

นางสาวนิภารัตน์
นางสาวนิภารัตน์
Written by: 05.02.2022

-

นางสาวละอองทิพย์
นางสาวละอองทิพย์
Written by: 05.02.2022

สุรารักษ์
สุรารักษ์
Written by: 05.02.2022

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 05.02.2022

อาภินันท์
อาภินันท์
Written by: 05.02.2022

ได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการมอน

มุกดาวรรณ
มุกดาวรรณ
Written by: 05.02.2022