ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ผ่านไปแล้ว
December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"เคยเป็นไหมคะ? ที่เราไมาแน่ใจว่า เด็กนักเรียนของเรา เขากำลังส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า

แท้จริงแล้วๆ เด็กๆ เขามีการส่งสัญญาณต่างๆ มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้ ถึงวิธีการส่งสัญญาณของเด็กๆ, ปัญหาต่างไป ที่เด็กน่าจะพบเจอ รวมไปถึง วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือเข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือเด็ก". เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

looknam Mickeys
looknam Mickeys
Written by: 09.12.2021

weerapan
weerapan
Written by: 11.12.2021

ฑิฆัมพร
ฑิฆัมพร
Written by: 11.12.2021

อาซีย๊ะ
อาซีย๊ะ
Written by: 11.12.2021

ไพรลดา
ไพรลดา
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้และหลักการในการช่วยเหลือนักเรียนมากค่ะ

ดวงเพ็ญ
ดวงเพ็ญ
Written by: 11.12.2021

เทคนิคการทำงานกับผู้ปกครองและเด็กค่ะ

รำไพ
รำไพ
Written by: 11.12.2021

ดีมากค่ะ ได้ความรู้ต่างๆ

ธนวรรณ
ธนวรรณ
Written by: 11.12.2021

นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ

Nattha
Nattha
Written by: 11.12.2021

Virinda
Virinda
Written by: 11.12.2021

นางสาวสุดารัตน์
นางสาวสุดารัตน์
Written by: 11.12.2021

นายณัฐวุฒิ
นายณัฐวุฒิ
Written by: 11.12.2021

รู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

L
L
Written by: 11.12.2021

วิมล
วิมล
Written by: 11.12.2021

Suneerat
Suneerat
Written by: 11.12.2021

นางสาวจิตตวิสุทธิ์
นางสาวจิตตวิสุทธิ์
Written by: 11.12.2021

มัฆวาน
มัฆวาน
Written by: 11.12.2021

นางสาวอัสมาอ์
นางสาวอัสมาอ์
Written by: 11.12.2021

นางทวิรสน์
นางทวิรสน์
Written by: 11.12.2021

รู้วิธีการดูแลเด็กที่มีปัญหา

นางสาวศิริรัตน์
นางสาวศิริรัตน์
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้ดีๆม่กเลยค่ะ