ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ผ่านไปแล้ว
December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"เคยเป็นไหมคะ? ที่เราไมาแน่ใจว่า เด็กนักเรียนของเรา เขากำลังส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า

แท้จริงแล้วๆ เด็กๆ เขามีการส่งสัญญาณต่างๆ มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้ ถึงวิธีการส่งสัญญาณของเด็กๆ, ปัญหาต่างไป ที่เด็กน่าจะพบเจอ รวมไปถึง วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือเข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือเด็ก". เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 11.12.2021

ชนันท์ธิพัฒน์
ชนันท์ธิพัฒน์
Written by: 11.12.2021

นำไปปรับใช้กับเด็กและเข้าใจเด็กมากขึ้น

Ummi Amirah
Ummi Amirah
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรและเพื่อนๆที่ร่วมแชร์ประสบการณ์มากๆเลยค่ะ ซึ่งสามารถที่จะนำไปใช้ในการแก้ปัญหาของนร.ที่รร.ได้จริงต่อไปค่ะ ขอขอบคุณวิทยากรและทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ

Wannapha
Wannapha
Written by: 11.12.2021

การใส่ใจและแก้ไขปัญหากับเด็ก

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 11.12.2021

ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบและได้นำไปปรับใช้จริง

นันทยา
นันทยา
Written by: 11.12.2021

สายสุรีย์
สายสุรีย์
Written by: 11.12.2021

การนำไปปฏิบัติ

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 11.12.2021

การช่วยเหลือเด็ก

P
P
Written by: 11.12.2021

อินอาม
อินอาม
Written by: 11.12.2021

การได้รับความรู้ ในการแก้ปัญหานักเรียน ที่มีความต่างๆกับนักเรียนอื่นๆๆและการให้ความดูแลเอาใจใสถึงปัญหาของนักเรียนถึงการเรียนรู้และพฤติกรรมรายบุคคล

loma
loma
Written by: 11.12.2021

ได้แนวทางแก้ปัญหา เด็กๆ ที่คาดว่าจะไม่ได้พบมาก่อนครับ

Sommai yimthanom
Sommai yimthanom
Written by: 11.12.2021

เข้าใจพัฒนาการเด็กๆมากขึ้น

ภาวิณี
ภาวิณี
Written by: 11.12.2021

ได้ความร้มากๆ

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 11.12.2021

วัชระพงษ์
วัชระพงษ์
Written by: 11.12.2021

นางสาวจีรภัทร์
นางสาวจีรภัทร์
Written by: 11.12.2021

สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดจัดประสบการณ์กับเด็กได้ดียิ่งขึ้น

พิทักษ์
พิทักษ์
Written by: 11.12.2021

Wandee
Wandee
Written by: 11.12.2021

ดีมากค่ะได้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสังเกตและแก้ไขปัญหาของเด็กค่ะ

นายธวัชชัย
นายธวัชชัย
Written by: 11.12.2021

ศศิธร
ศศิธร
Written by: 11.12.2021

ดีมาก