ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ผ่านไปแล้ว
December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"เคยเป็นไหมคะ? ที่เราไมาแน่ใจว่า เด็กนักเรียนของเรา เขากำลังส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า

แท้จริงแล้วๆ เด็กๆ เขามีการส่งสัญญาณต่างๆ มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้ ถึงวิธีการส่งสัญญาณของเด็กๆ, ปัญหาต่างไป ที่เด็กน่าจะพบเจอ รวมไปถึง วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือเข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือเด็ก". เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสาวฉันท์ชนก
นางสาวฉันท์ชนก
Written by: 11.12.2021

การรับมือ การช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส เทคนิคการพูดกับเด็กและอุปกรณ์

นางสาววิไลวรรณ
นางสาววิไลวรรณ
Written by: 11.12.2021

นายสัจจานนท์
นายสัจจานนท์
Written by: 11.12.2021

Piyajit
Piyajit
Written by: 11.12.2021

น.ส.อัมพิกา
น.ส.อัมพิกา
Written by: 11.12.2021

ได้รู้เกี่ยวกับการรับมือ และแก้ปัญหาในตัวเด็ก

ศิตาพัชญ์
ศิตาพัชญ์
Written by: 11.12.2021

ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากค่ะ

Pumpuy
Pumpuy
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสังเกตพฤติกรรมเด็ก

จันทกานต์
จันทกานต์
Written by: 11.12.2021

นางสาวอารีภรณ์
นางสาวอารีภรณ์
Written by: 11.12.2021

Chaluay
Chaluay
Written by: 11.12.2021

เทคนิค วิธีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

นางอัมพร
นางอัมพร
Written by: 11.12.2021

สามารถนำมาปนับใข้กับเด็กทั้งในที่ทำวานและที่บ้านได้ (ได้ทริคการพูด คำพูดที่ประโยคดี ๆ ที่เป็นแรงเสริม และส่งเสริมให้กับเด็กได้ดีเลยทีเดียว)👍👍🙏

วารุณี
วารุณี
Written by: 11.12.2021

ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ปุณยวีร์
ปุณยวีร์
Written by: 11.12.2021

นางสาวชนากานต์
นางสาวชนากานต์
Written by: 11.12.2021

กาญจนา
กาญจนา
Written by: 11.12.2021

สามารถนำวิธีการเทคนิคกิจกรรมในการแก้ปัญหาไปปรับใช้กับเด็กในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี

นางศุภิสรา
นางศุภิสรา
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้แนวทางไปปรับสอนกับนักเรียน

ณัฐพงศ์
ณัฐพงศ์
Written by: 11.12.2021

ได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จรัสพัฒน์
จรัสพัฒน์
Written by: 11.12.2021

การช่วยเหลือนักเรียน

นางสาวฐิติพร
นางสาวฐิติพร
Written by: 11.12.2021

จะนำไปประยุกต์ใช้ภายในศูนย์พีฒนาเด็กเล็กค่ะ

Kanokporn
Kanokporn
Written by: 11.12.2021