ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ผ่านไปแล้ว
December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"เคยเป็นไหมคะ? ที่เราไมาแน่ใจว่า เด็กนักเรียนของเรา เขากำลังส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า

แท้จริงแล้วๆ เด็กๆ เขามีการส่งสัญญาณต่างๆ มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้ ถึงวิธีการส่งสัญญาณของเด็กๆ, ปัญหาต่างไป ที่เด็กน่าจะพบเจอ รวมไปถึง วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือเข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือเด็ก". เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ปราณี
ปราณี
Written by: 11.12.2021

นำแนวทางแก้ปัญหาไปใช้กับนักเรียนได้จริง

นพรัตน์
นพรัตน์
Written by: 11.12.2021

ครูคิม
ครูคิม
Written by: 11.12.2021

แนวทางการช่วยเหลือเด็ก โดยยึดแนวทางไม่ดุด่า แต่เป็นการสังเกตและหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

เมริน
เมริน
Written by: 11.12.2021

Phattharawadi
Phattharawadi
Written by: 11.12.2021

เป็นกิจกรรมที่ดีค่ะได้รับความรู้มากมาย

LlwJz
LlwJz
Written by: 11.12.2021

ได้รู้แนวทางการช่วยเหลือนักเรียน

นิฐาพร
นิฐาพร
Written by: 11.12.2021

ได้วิธีแก้ไขเด็กที่มีปัญหา

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 11.12.2021

Pradtanaporn
Pradtanaporn
Written by: 11.12.2021

ณภัสรา
ณภัสรา
Written by: 11.12.2021

ขอบพระคุณวิทยากรมากๆค่ะ 🙏🏻🙏🏻💗💗

อุไรรัตน์
อุไรรัตน์
Written by: 11.12.2021

มีวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมและช่วยเหลือเด็กที่ด้วยโอกาส

อภินันท์
อภินันท์
Written by: 11.12.2021

นายชัยวัฒน์
นายชัยวัฒน์
Written by: 11.12.2021

ณัฐณิชา
ณัฐณิชา
Written by: 11.12.2021

วิลาวัลย์
วิลาวัลย์
Written by: 11.12.2021

นางสาวนัทธ์หทัย
นางสาวนัทธ์หทัย
Written by: 11.12.2021

ได้นำความรู้ไปปรับใช้พัฒนาการกับเด็กเมื่อเจอกับปัญหา

นายสุพจน์
นายสุพจน์
Written by: 11.12.2021

-

นาย ชลธิชัย
นาย ชลธิชัย
Written by: 11.12.2021

พระปลัดบุญเจิด
พระปลัดบุญเจิด
Written by: 11.12.2021

เข้าใจการศึกษา

ยาย จันทร์ข้างวัด
ยาย จันทร์ข้างวัด
Written by: 11.12.2021

ได้วิธีการช่วยเหลือเด็กที่เราดูแลให้ดีขึ้น