ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ครูกับการเข้าถึงและช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาส

ผ่านไปแล้ว
December 11th, 2021
10:30 - 12:00
Starfish Academy
"เคยเป็นไหมคะ? ที่เราไมาแน่ใจว่า เด็กนักเรียนของเรา เขากำลังส่งสัญญาณมาขอความช่วยเหลือจากเราหรือเปล่า

แท้จริงแล้วๆ เด็กๆ เขามีการส่งสัญญาณต่างๆ มากมาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อขอความช่วยเหลือ ดังนั้น เราจะมาเรียนรู้ ถึงวิธีการส่งสัญญาณของเด็กๆ, ปัญหาต่างไป ที่เด็กน่าจะพบเจอ รวมไปถึง วิธีการ เทคนิค และเครื่องมือเข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือเด็ก". เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 10:30-12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

วโรทัย
วโรทัย
Written by: 11.12.2021

ตระหนัก

วิรัช
วิรัช
Written by: 11.12.2021

จะได้รับสิ่งที่ได้รับปรับใช้ในการเเก้ปัญหากับเด็ก

รัตชนก
รัตชนก
Written by: 11.12.2021

นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้คะ

สีฟ้า
สีฟ้า
Written by: 11.12.2021

สุพรรณี
สุพรรณี
Written by: 11.12.2021

Joy
Joy
Written by: 11.12.2021

ปิ่นนรี
ปิ่นนรี
Written by: 11.12.2021

ดีค่ะ วิทยากร alert ดี

ปี
ปี
Written by: 11.12.2021

ได้รับความรู้ นำมาปรับสอนเด็กๆ

จิระพงษ์
จิระพงษ์
Written by: 11.12.2021

วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
วันดี โชคช่วยพัฒนากิจ
Written by: 11.12.2021

ช่วยให้สามารถเรียนรู้พฤติกรรมเด็กได้

สุกัญญา
สุกัญญา
Written by: 11.12.2021

นายสุชาติ
นายสุชาติ
Written by: 11.12.2021

b.b
b.b
Written by: 11.12.2021

ชอบมากๆครับ รอบหน้าจัดอีกนะครับ

นายอนุพงษ์
นายอนุพงษ์
Written by: 11.12.2021

นางเจตน์จรัส
นางเจตน์จรัส
Written by: 11.12.2021

นำไปใช้กับนักเรียนได้จริง

มะลิวัลย์
มะลิวัลย์
Written by: 11.12.2021

นางสาววริทธิ์ฐา
นางสาววริทธิ์ฐา
Written by: 11.12.2021

การจัดการเรียนรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในห้องเรียน

พิกุลทอง
พิกุลทอง
Written by: 11.12.2021

การใช้คำพูดในทางบวกกับเด็ก

MissPunyanood
MissPunyanood
Written by: 11.12.2021

ขอบคุณค่ะ/ตัวอย่างการแก้ปัญาหาจากเพื่อนครูที่อบรมได้แชร์ประสบการณ์ร่วมกันกับข้อมูลจากวิทยากรที่น่าสนใจมากค่ะ

จันทิมา
จันทิมา
Written by: 11.12.2021

เพิ่มพูนความรู้