Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง” แล้วทำอย่างไรเราถึงจะรักตัวเองให้เป็น หากเรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ ก็จะช่วยให้เรามองโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่กว้างขึ้น กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี และร้ายเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นการรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โลกก็พร้อมที่จะรักเราเช่นกัน
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 11.02.2023

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 11.02.2023

ขอบคุณค่ะ

นายณภัทร
นายณภัทร
Written by: 11.02.2023

นายวีระยุทธ
นายวีระยุทธ
Written by: 11.02.2023

-

นายปติเวศ
นายปติเวศ
Written by: 11.02.2023

ญาญ่า
ญาญ่า
Written by: 11.02.2023

นำไปพัฒนาต่อการจัดการเรียนการสอน

จมาพร
จมาพร
Written by: 11.02.2023

รักตัวเองมากขึ้น

นิชชิมา
นิชชิมา
Written by: 11.02.2023

ได้นำความรู้ดีดีมาประยุกต์ใช้กับตนเองและคนรอบช้าง..

นายปองพล
นายปองพล
Written by: 11.02.2023

อังสนา
อังสนา
Written by: 11.02.2023

ได้รับความรู้ การเข้าใจตัวเอง นำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ได้ดีมาก

Jarinda Chanplang
Jarinda Chanplang
Written by: 11.02.2023

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 11.02.2023

อศัลยา
อศัลยา
Written by: 11.02.2023

นางสาวกัญญา
นางสาวกัญญา
Written by: 11.02.2023

ดีมากค่ะ

อาจารย์อรชุมา
อาจารย์อรชุมา
Written by: 11.02.2023

นางศิริพร
นางศิริพร
Written by: 11.02.2023

weerapan
weerapan
Written by: 11.02.2023

นางสาวกัญญารัตน์
นางสาวกัญญารัตน์
Written by: 11.02.2023

อรัญญา
อรัญญา
Written by: 11.02.2023

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 11.02.2023