Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง” แล้วทำอย่างไรเราถึงจะรักตัวเองให้เป็น หากเรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ ก็จะช่วยให้เรามองโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่กว้างขึ้น กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี และร้ายเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นการรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โลกก็พร้อมที่จะรักเราเช่นกัน
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ชมพูนุท
ชมพูนุท
Written by: 11.02.2023

ดีมากค่ะ

นางชนธิชา
นางชนธิชา
Written by: 11.02.2023

พิบูลย์
พิบูลย์
Written by: 11.02.2023

รวมพร
รวมพร
Written by: 11.02.2023

นำไปให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะกับนักศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นค่ะ

วิชัย
วิชัย
Written by: 11.02.2023

นางนัยนา
นางนัยนา
Written by: 11.02.2023

ได้รับความรู้ที่ดีมากๆค่ะ

นางภรพนา
นางภรพนา
Written by: 11.02.2023

นางสาววโรทัย
นางสาววโรทัย
Written by: 11.02.2023

นางสมใจ
นางสมใจ
Written by: 11.02.2023

นางสาวศศิธร
นางสาวศศิธร
Written by: 11.02.2023

ยุพาพรรณ
ยุพาพรรณ
Written by: 11.02.2023

เรียนรู้ตนเอง รักตนเองก่อนส่งพลังบวกแก่คนในรอบข้าง

KruVenus
KruVenus
Written by: 11.02.2023

ประกายดาว
ประกายดาว
Written by: 11.02.2023

นางนิภา
นางนิภา
Written by: 11.02.2023

ชาลิสา
ชาลิสา
Written by: 11.02.2023

ขอบคุณคะ

นางศิริวรรณ
นางศิริวรรณ
Written by: 11.02.2023

ดี

Alisa
Alisa
Written by: 11.02.2023

การจัดการตนเอง

ปทุมเมศ
ปทุมเมศ
Written by: 11.02.2023

ปุ๊
ปุ๊
Written by: 11.02.2023

ชื่นชมวิทยากรค่ะ

ปวริศา
ปวริศา
Written by: 11.02.2023

เข้าใจภาวะของอารมณ์รักของนร.มากขึ้น นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคนได้