Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

Care about U..เพราะรักจึงห่วงใย

ผ่านไปแล้ว
February 11th, 2023
10:00 - 12:00
Starfish Academy
ความรักที่ดีควรเริ่มต้นจากการ “รักตัวเอง” แล้วทำอย่างไรเราถึงจะรักตัวเองให้เป็น หากเรารักตัวเองและเห็นคุณค่าตัวเองมากพอ ก็จะช่วยให้เรามองโลกใบนี้ด้วยหัวใจที่กว้างขึ้น กว้างพอที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ ๆ สิ่งที่ดี และร้ายเข้ามาในชีวิตได้ ฉะนั้นการรักตัวเองให้เป็นจะช่วยให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจ เมื่อเรารักและเข้าใจตัวเอง เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิต เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ โลกก็พร้อมที่จะรักเราเช่นกัน
นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

นางสาววินัฎฐา นันตะสุข

Share:

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

ศรีกัญภัสสร์
ศรีกัญภัสสร์
Written by: 11.02.2023

นางสาวรัตน์
นางสาวรัตน์
Written by: 11.02.2023

ดีมาก

เปี่ยมสุข
เปี่ยมสุข
Written by: 11.02.2023

การรักตนเอง

เจษฎา
เจษฎา
Written by: 11.02.2023

นางสาวกาญจนา
นางสาวกาญจนา
Written by: 11.02.2023

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล
Written by: 11.02.2023

เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆได้รักคนเองมองเห็นคุณค่าตนเองมากขึ้น

นางสาวลำยอง
นางสาวลำยอง
Written by: 11.02.2023

นายวิษณุ
นายวิษณุ
Written by: 11.02.2023

นัฐชยพชร
นัฐชยพชร
Written by: 11.02.2023

คิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปสอนนักเรียนในเรื่องของความรักได้เป็นอย่างดี และรู้จักรักตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

เกศณีย์
เกศณีย์
Written by: 11.02.2023

เป็นประโยชน์มากค่ะ

ปาริชาติ
ปาริชาติ
Written by: 11.02.2023

จ๊ะโอ๋
จ๊ะโอ๋
Written by: 11.02.2023

สุปราณี
สุปราณี
Written by: 11.02.2023

ดีมาก

นางนัยเนตร
นางนัยเนตร
Written by: 11.02.2023

นางสาวณัฐธยาน์
นางสาวณัฐธยาน์
Written by: 11.02.2023

นางสุกัญญา
นางสุกัญญา
Written by: 11.02.2023

ฤษฎ๊ความรัก

boro1992
boro1992
Written by: 11.02.2023

ได้ความรู้เพิ่มขึ้น

ณัฐวิภา
ณัฐวิภา
Written by: 11.02.2023

อมรรัตน์
อมรรัตน์
Written by: 11.02.2023

ได้นำไปปรับใช้ได้จริงคะ

ปี
ปี
Written by: 11.02.2023

ทำให้ได้รับความรู้ แนวทางใหม่ๆ