เป็นครูควรรู้เรื่องยา

เป็นครูควรรู้เรื่องยา

ผ่านไปแล้ว
September 17th, 2022
10:00 - 12:00
Starfish Academy
มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ พี่ท๊อป อ.ภก.ภัทรพันธ์ สุขวุฒิชัย และพี่ออย ภญ.ธิตินันท์ รักษ์หนู ถึงมุมมองหรือความสำคัญเรื่องยา ในบทเรียนที่น่าสนใจ ได้แก่ การใช้ยาในเด็กและวัยรุ่น การจัดการอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ยาสามัญประจำบ้านสำหรับห้องพยาบาล รวมไปถึงการทันต่อสถานการ์ณปัจจุบันเรื่องสาระน่ารู้อื่น ๆ เกี่ยวกับวัคซีนโควิดและการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีนค่ะ เชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันผ่านระบบ zoom วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 10:00 - 12:00 น.
Starfish Academy

Starfish Academy

Share:
|

ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Workshop

นางสุรีรัตน์
นางสุรีรัตน์
Written by: 17.09.2022

Sct Junior
Sct Junior
Written by: 17.09.2022

รัชฎาวรรณ
รัชฎาวรรณ
Written by: 17.09.2022

ได้ประโยชน์มาก เรื่องจำเป็นที่ต้องรู้

นางสิริรัตน์
นางสิริรัตน์
Written by: 17.09.2022

มีความรู้เพิ่มขึ้นดีมากค่ะ

ครูไก่
ครูไก่
Written by: 17.09.2022

ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ยาในเด็ก

สถาพงษ์
สถาพงษ์
Written by: 17.09.2022

ได้รับความรู้เรื่องยา เป็นความรู้ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์มากๆ ครับ

รำไพ
รำไพ
Written by: 17.09.2022

ขอบคุณความรู้ต่างๆเรื่องยาต่างๆ

นางสาววรรณอุไร
นางสาววรรณอุไร
Written by: 17.09.2022

ธิดารัตน์
ธิดารัตน์
Written by: 17.09.2022

ได้ความรู้ในเรื่องของการนำยาแต่ละประเภทไปใช้

นางสาวเบญญาภา
นางสาวเบญญาภา
Written by: 17.09.2022

เยี่ยมมากค่ะ

Baimint'z
Baimint'z
Written by: 17.09.2022

นางสาวทิพวรรณ
นางสาวทิพวรรณ
Written by: 17.09.2022

สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ดูแลนักเรียนเบื้องต้นหากมีอาการดังกล่าว

คลื่นสีคราม
คลื่นสีคราม
Written by: 17.09.2022

การใช้ยาที่ถูกต้อง

นางปรียารัตน์
นางปรียารัตน์
Written by: 17.09.2022

L
L
Written by: 17.09.2022

-

จิตรลดา
จิตรลดา
Written by: 17.09.2022

-

นางสาวหทัยรัตน์
นางสาวหทัยรัตน์
Written by: 17.09.2022

นางวาสนา
นางวาสนา
Written by: 17.09.2022

นางประพาภรณ์
นางประพาภรณ์
Written by: 17.09.2022

weerapan
weerapan
Written by: 17.09.2022