เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั้งสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตที่สะดวกสะบาย หรือพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
01:03:34

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher

Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
Starfish Academy
102 views 2 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
How to ทีม Siri
03:09

How to ทีม Siri

Starfish Academy
Starfish Academy
96 views 2 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
Starfish Academy
230 views 2 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1
How to ทีม StopMotion
03:36

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
Starfish Academy
304 views 2 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion