วิดีโอ

เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

18 วิดีโอ for "เทคโนโลยีดิจิทัล"

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
01:06:06

วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”

56 views • 21 วันที่แล้ว
วัดผลผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่ “ครูมืออาชีพ”
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
327 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55527 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6969 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
08:37

การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

720 views • 3 ปีที่แล้ว
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
PADLET
11:19
Starfish Academy

PADLET

Starfish Academy
145 views • 3 ปีที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21
Starfish Academy

MENTIMETER

Starfish Academy
111 views • 3 ปีที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06
Starfish Academy

KAHOOT

Starfish Academy
84 views • 3 ปีที่แล้ว
KAHOOT
GOOGLE CLASSROOM
09:54
Google for Education Partner

GOOGLE CLASSROOM

Google for Education Partner
76 views • 3 ปีที่แล้ว
GOOGLE CLASSROOM
BOOK CREATOR
09:47
Starfish Academy

BOOK CREATOR

Starfish Academy
1136 views • 3 ปีที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1592 views • 3 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
01:03:34
Teaching with Appiness

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher

Teaching with Appiness
879 views • 4 ปีที่แล้ว
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
Starfish Labz Commercial [Eng]
03:06
Starfish Future Labz

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Future Labz
218 views • 4 ปีที่แล้ว
Starfish Labz Commercial [Eng]
Starfish labz Online Learning Platform
03:26
Starfish Future Labz

Starfish labz Online Learning Platform

Starfish Future Labz
2281 views • 5 ปีที่แล้ว
Starfish labz Online Learning Platform
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
104 views • 5 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
How to ทีม Siri
03:09
Starfish Academy

How to ทีม Siri

Starfish Academy
118 views • 5 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri