เทคโนโลยีดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแม้กระทั้งสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตที่สะดวกสะบาย หรือพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Academy
Starfish Academy
30 views 7 วันที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Academy
Starfish Academy
254 views 2 เดือนที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
01:03:34

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher

Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
Starfish Academy
102 views 2 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
How to ทีม Siri
03:09

How to ทีม Siri

Starfish Academy
Starfish Academy
99 views 2 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
Starfish Academy
237 views 2 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1
How to ทีม StopMotion
03:35

How to ทีม StopMotion

Starfish Academy
Starfish Academy
314 views 2 ปีที่แล้ว
How to ทีม StopMotion