วิดีโอ

เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือสื่อออนไลน์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

17 วิดีโอ for "เทคโนโลยีดิจิทัล"

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49729 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6024 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
08:37

การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง

663 views • 3 ปีที่แล้ว
การใช้ Starfish Class เพื่อการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง
PADLET
11:19
Starfish Academy

PADLET

Starfish Academy
137 views • 3 ปีที่แล้ว
PADLET
MENTIMETER
10:21
Starfish Academy

MENTIMETER

Starfish Academy
108 views • 3 ปีที่แล้ว
MENTIMETER
KAHOOT
10:06
Starfish Academy

KAHOOT

Starfish Academy
81 views • 3 ปีที่แล้ว
KAHOOT
GOOGLE CLASSROOM
09:54
Starfish Academy

GOOGLE CLASSROOM

Starfish Academy
68 views • 3 ปีที่แล้ว
GOOGLE CLASSROOM
BOOK CREATOR
09:47
Starfish Academy

BOOK CREATOR

Starfish Academy
1093 views • 3 ปีที่แล้ว
BOOK CREATOR
ADOBE SPARK VIDEO
10:24
Starfish Academy

ADOBE SPARK VIDEO

Starfish Academy
1578 views • 3 ปีที่แล้ว
ADOBE SPARK VIDEO
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
01:03:34
Teaching with Appiness

Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher

Teaching with Appiness
859 views • 3 ปีที่แล้ว
Apple Teacher Talk - เปิดไอเดียสร้างบทเรียนบน iPad กับ Apple Teacher
Starfish Labz Commercial [Eng]
03:06
Starfish Future Labz

Starfish Labz Commercial [Eng]

Starfish Future Labz
217 views • 3 ปีที่แล้ว
Starfish Labz Commercial [Eng]
Starfish labz Online Learning Platform
03:26
Starfish Future Labz

Starfish labz Online Learning Platform

Starfish Future Labz
1858 views • 4 ปีที่แล้ว
Starfish labz Online Learning Platform
Student’s Story ทีม InnoResearch
04:27
Starfish Academy

Student’s Story ทีม InnoResearch

Starfish Academy
104 views • 4 ปีที่แล้ว
Student’s Story ทีม InnoResearch
How to ทีม Siri
03:09
Starfish Academy

How to ทีม Siri

Starfish Academy
117 views • 4 ปีที่แล้ว
How to ทีม Siri
How to คุณชนัญณสรณ์  จำนงค์ศรี 1
03:36
Starfish Academy

How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1

Starfish Academy
240 views • 4 ปีที่แล้ว
How to คุณชนัญณสรณ์ จำนงค์ศรี 1