นวัตกรรม 3R
คอลเลคชั่นคอร์สเรียนออนไลน์

นวัตกรรม 3R

นวัตกรรม 3R โรงเรียนบ้านปลาดาว คิดค้นขึ้นโดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม และมีการพัฒนาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมผ่าน 3 วิชาหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ โดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม พร้อมทั้งทีมงาน Starfish โดยมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนในประเทศไทยสามารถ อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น ผ่านกระบวนการ Active Learning และการส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 3 R และ 4c นวัตกรรมนี้ได้ใช้ใน รร บ้านปลาดาว สำหรับกลุ่มเด็กชาติพันธ์ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาหลัก ของครอบครัว

5 คอร์ส
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

คงจะดีถ้าการอ่านออกเขียนได้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป นวัตกรรม3R โรงเรียนบ้านปลาดาว ได้ออกแบบชุดการสอนที่ง่ายและเกิดผล ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว
Starfish Academy

คู่มือการสอนนวัตกรรม 3R ฉบับบ้านปลาดาว

Starfish Academy
5416 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

คณิตศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แค่เรามีเทคนิคดีๆ มาเป็นตัวช่วยในการสอน คณิตศาสตร์ของเราก็จะเป็นเรื่องง่าย ไม่น่าเบื่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนคณิตศาสตร์ (3R)
Starfish Academy

การสอนคณิตศาสตร์ (3R)

Starfish Academy
2124 ผู้เรียน
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การสอนภาษาไทย (3R)

การสอนภาษาไทยของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การสอนภาษาไทย (3R)
Starfish Academy

การสอนภาษาไทย (3R)

Starfish Academy
2104 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

นวัตกรรม 3R (Reading ,Writing ,Arithemetic ) ของโรงเรียนบ้านปลาดาว เป็นนวัตกรรมการสอนสาระการเรียนรู้ภาษ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
คู่มือการสอนภาษาไทย  3R ฉบับอัปเดต
Starfish Academy

คู่มือการสอนภาษาไทย 3R ฉบับอัปเดต

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

คอร์สเรียนนี้เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู โดยออกแบบการสอ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1
Starfish Academy

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

Starfish Academy