สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace

สร้างทักษะในอนาคตด้วย makerspace

Makerspace คือ การออกแบบและการพัฒนาพื้นที่ เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ในรูปแบบการบูรณาการความรู้ การพัฒนาทักษะของผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้และนำประสบการณ์หรือสิ่งที่พบเห็นในสิ่งแวดล้อม การลงมือทำ หรือการเรียนรู้สารสนเทศใหม่ๆ มาเชื่อมโยงกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิม แล้วมาสร้างเป็นความเข้าใจของตนเอง เพื่อให้เกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ผ่านการลงมือทำในรูปแบบ Design Thinking

รายละเอียดคอร์ส

ในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) คุณสมบัติสำคัญของผู้ให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม หรือ เมคเกอร์โค้ช (Maker Coach) แนวทางในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process เพื่อการบูรณาการความรู้ และการพัฒนาทักษะสำคัญของเมคเกอร์ (Maker) รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนLearning Outcomes

เข้าใจความหมาย และความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ Makerspace

เข้าใจกระบวนการพัฒนาผู้เรียน STEAM Design Process

เข้าใจทักษะสำคัญของ Maker Coach ในการทำกิจกรรม

เข้าใจการพัฒนาพื้นที่ สำหรับนักสร้างสรรค์ในโรงเรียน

4 บทเรียน

ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สำหรับ นักสร้างสรรค์

ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่สำหรับ นักสร้างสรรค์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กระบวนการพัฒนาผู้เรียน

กระบวนการพัฒนาผู้เรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ทักษะสำคัญในการทำกิจกรรม

ทักษะสำคัญในการทำกิจกรรม

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ในโรงเรียน

การพัฒนาพื้นที่สำหรับนักสร้างสรรค์ในโรงเรียน

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

284 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
31.03.24

Level

basic

Share:

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ