เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

เทคนิคการสอนภาษาไทย 3R ชุดที่ 1

คอร์สเรียนนี้เป็นเทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู โดยออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย มีการแบ่งเป็นชุดย่อย ๆ และค่อยสอนนักเรียนทีละชุดเล็ก ๆ โดยแต่ละชุดจะมีการนำมาสอนตามลำดับอย่างต่อเนื่องกันและมีตัวอย่างกิจกรรมเกมการศึกษา รวมทั้งการวัดและการประเมินผล สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อเป็นการปูพื้นฐานทางด้านภาษาได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดคอร์ส

เทคนิคการสอนภาษาไทยชุดที่ 1 เป็นตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยและการสอนสระ อา อี อู ออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นระบบเข้าใจง่าย

Learning Outcomes

สามารถเรียนรู้ตัวอย่างการสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

สามารถเรียนรู้กิจกรรมการสอนสระ อา อี อู

สามารถเรียนรู้ตัวอย่างกิจกรรมเกมการศึกษา

สามารถเรียนรู้การวัดและการประเมินผล

4 บทเรียน

การสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

การสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
กิจกรรมการสอนสระ อา อี อู

กิจกรรมการสอนสระ อา อี อู

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
ตัวอย่างกิจกรรมเกมการศึกษา

ตัวอย่างกิจกรรมเกมการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
การวัดและการประเมินผล

การวัดและการประเมินผล

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอลเลคชั่น

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
เรียนรู้เรื่อง การสอนพยัญชนะไทยชุดที่ 1
มีคนเริ่มเรียนคอร์สนี้แล้ว 165 คน
Starfish Academy

Starfish Academy

283 courses

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
17.11.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน เหรียญจากบัญชีของคุณ