ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว

ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว

หัวหน้าหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

1 บทความ

1 บทความ

ดูทั้งหมด
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน (DGS) : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ในรูปแบบเกม

ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน (DGS) : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ในรูปแบบเกม

ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว
ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว
754 views • 08.04.24
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน (DGS) : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ในรูปแบบเกม