การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานในอนาคต

ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว
ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว 99 views • 26 วันที่แล้ว
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานในอนาคต

ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน โดยจะส่งผลต่อทั้งลักษณะงาน ทักษะที่จำเป็น และสถานที่ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในอนาคตอันใกล้

การใช้เทคโนโลยี เพื่อทดแทนแรงงานของมนุษย์มีมานานแล้ว ตัวอย่างเช่น การเข้ามามีบทบาทในยุคของ การปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เป็นช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2303 - พ.ศ. 2393 

(ค.ศ. 1760 ถึง ค.ศ. 1850) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคเกษตรกรรม การผลิต การทำเหมืองแร่ การคมนาคมขนส่ง และเทคโนโลยี การใช้เครื่องจักรไอน้ำขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สำหรับจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน คือการใช้ระบบเครือข่ายทั่วโลก (Global Area Network หรือ GAN) ร่วมกับ ระบบปัญญาประดิษฐ์ ได้เป็นตัวขับเคลื่อน ข้อมูลข่าวสาร และ องค์ความรู้ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก 

ตัวอย่าง เทคโนโลยีสำหรับอนาคต เช่น

ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine Learning) ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตัดสินใจในบางงานแทนที่มนุษย์ เช่น ตัววิเคราะห์และกรองอีเมลสแปม การควบคุมหุ่นยนต์เครื่องจักกลในอุตสาหกรรม ซึ่งอาจมาแทนแรงงานของฝ่ายควบคุมเครื่องจักร

  • การสร้างภาพวาดโดยใช้ GANs (Gnerative Adversarial Networks) ได้สร้างสรรค์ผลงานที่ใกล้เคียงกับมนุษย์โดยชุดสั่ง (prompt) ที่มนุษย์ป้อนให้ ซึ่งอาจมาทดแทนงานวาดภาพของศิลปิน
  • เทคโนโลยีบล็อคเชน (Block Chain) เป็นระบบกระจายที่ใช้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลโดยผู้ใช้หลายคน ซึ่งอาจนำมาทดแทนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบเงินตราได้
  • เทคโนโลยีการสื่อสาร ที่เพิ่มความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ทำให้ในปัจจุบัน สามารถส่งสัญญาณข้อมูลเสียง และภาพเคลื่อนไหวได้อย่างทันท่วงที ทำให้เกิดระบบการประชุมออนไลน์ (Teleconference) ซึ่งทำให้สามารถทำงานได้ในทุกสถานที่ หรือ การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทำให้สามารถให้คำปรึกษา และรักษาคนไข้ได้ในท้องถิ่นที่ห่างไกล

ทักษะที่จำเป็น สำหรับเทคโนโลยีในการทำงานในอนาคต ได้แก่

  • ทักษะการคิดวิเคราะห์: ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัดสินใจ แก้ปัญหา และทักษะการวางแผน
  • ทักษะการเรียนรู้: ทักษะในเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
  • ทักษะความคิดสร้างสรรค์: ทักษะในการคิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

สาขาวิชาที่มีแนวโน้มที่จำเป็น สำหรับเทคโนโลยีในการทำงานในอนาคต ได้แก่

  • คอมพิวเตอร์
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์

อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย การพึ่งพาเทคโนโลยีมากเกินไปก็อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตได้ ควรมีทางเลือกสำรองไว้บ้าง เช่น กรณีระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ จะแก้ไขปัญหาอย่างไรได้บ้าง

โดยสรุป การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน เราควรเปิดใจปรับตัว และเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ เสมอ เพื่อโอกาสในการทำงานในตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

https://th.wikipedia.org/wiki/ปัญญาประดิษฐ์

https://th.wikipedia.org/wiki/การปฏิวัติอุตสาหกรรม

https://th.wikipedia.org/wiki/เครือข่ายคอมพิวเตอร์

https://en.wikipedia.org/wiki/Generative_adversarial_network

https://en.wikipedia.org/wiki/Blockchain

https://en.wikipedia.org/wiki/Teleconference

https://en.wikiversity.org/wiki/Telemedicine

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทรนด์การทํางานยุคใหม่
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:30 ชั่วโมง

5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ

สำหรับผู้ที่สนใจรักสุขภาพและกำลังมองหาอาชีพเสริมทำหลังเลิกงานหรือหารายได้เสริมในวันหยุดก็สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองวันนี้ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ
Starfish Academy

5 เมนูเพื่อสุขภาพสร้างอาชีพ ลงทุนน้อยกำไรเยอะ

Starfish Academy

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

ผู้ที่สนใจในการสร้างเนื้อหาดิจิทัล และต้องการใช้ AR เพื่อเพิ่มมิติใหม่กับผลงานของตัวเอง โดยเฉพาะคุณครูอาจารย์ที่ต้องการสร้าง ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

เทคนิคการสร้าง AR Content อย่างง่ายด้วย MywebAR

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1653 ผู้เรียน

Related Videos

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
04:14
Starfish Academy

ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?

Starfish Academy
1185 views • 2 ปีที่แล้ว
ทดสอบตัวเอง เราเครียดเกินไปหรือเปล่า?
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
99 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
547 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1027 views • 1 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต