ครูคลับ (Kru Club)การประยุกต์ใช้ Google Site เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินวิทยฐานะ

Starfish Academy
Starfish Academy 2609 views • 1 ปีที่แล้ว
ครูคลับ (Kru Club)การประยุกต์ใช้ Google Site  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ และการประเมินวิทยฐานะ

ปัจจุบันเทคโนโลยี ถือได้ว่ามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร การจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงการทำงาน โดยในครั้งนี้ เป็นการนำเทคโนโลยี Google Site มาประยุกตใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ การจัดเก็บข้อมูล และประเมินวิทยฐานะ

Google Site เป็นเครื่องมือสร้างเว็บไซต์ฟรี แก้ไขง่าย ผู้ใช้สามารถ ปรับแต่งรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ และมีข้อมูลที่หลากหลาย อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกันหรือแชร์ข้อมูลกับบุคคลอื่นได้สะดวก และรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์อีกด้วย สำหรับส่วนประกอบหลักของเว็บไซต์ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

1) ส่วนหัว (Page Header) เช่น โลโก้ เมนูหลัก แบนเนอร์ 

2) ส่วนเนื้อหา (Page Body) 

3) ส่วนท้าย (Page Footer) เช่น เมนูลัด ข้อมูลการติดต่อ 

ทั้งนี้ Google Site ยังมีเครื่องมือเสริมที่หลากหลาย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Google Workspace for Education งานกราฟิก และแอปพลิเคชันบน Smartphone ด้วยความหลากหลายของเครื่องมือ ทำให้ Google Site ได้ถูกนำมาปรับใช้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์การเรียนการสอน เว็บไซต์กลุ่มงานโรงเรียน และเว็บไซต์นำเสนอผลการดำเนินงานตามข้อตกลง (PA) อีกด้วย 

สำหรับการสร้างเว็บไซต์เก็บผลงาน เพื่อประเมินวิทยฐานะ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สิ่งแรกที่ต้องคำนึง คือ การวางแผนรูปแบบเว็บไซต์ โดยพิจารณาจากโครงสร้าง องค์ประกอบตามข้อตกลง (PA) 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ได้แก่ ภาระงานที่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด การปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานตำแหน่งครู ซี่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการจัดส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ส่วนที่ 2 คือ ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ วิธีดำเนินการ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ ในการสร้างเว็บไซต์ใหม่ ผู้ใช้งานสามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่ http://sites.google.com หรือสมัครผ่านอีเมล www.gmail.com โดยในการสร้าง Google Site ผู้ใช้งานสามารถกำหนดรูปแบบ เลือกประเภทเพจ สร้างเพจย่อยได้ตามต้องการ เพื่อแบ่งการแสดงเนื้อหาให้ง่ายขึ้น สร้างหรือเพิ่มเติมเนื้อหา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสาร ข้อความ, รูปภาพ, วิดีโอ, ไฟล์งาน, ปฏิทิน ฯลฯ การตั้งค่าเมนูต่าง ๆ ของเว็บไซต์ การสร้าง Link ภายในและภายนอกไซต์ในการเผยแพร่เว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มข้อมูลเว็ปไซต์จากผลิตภัณฑ์อื่นของ Google Drive เช่น Google Doc, Google Sheet, Google Form ฯลฯ ได้อีกด้วย

เห็นได้ว่า การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Site สามารถสร้างไซต์ได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ปรับปรุงรูปแบบได้ง่าย ใช้งานสะดวก และยังสามารถเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ หรือบทเรียนที่เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้ สามารถรับฟังและเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ตามเทรนด์ที่เกิดขึ้น เราทุกคนจะต้องมีก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม
Starfish Academy

Coding ทักษะภาษาคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรม

Starfish Academy
8571 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย

เรียนรู้ไอเดียการสร้างบทเรียนแบบ ไมโครเลิร์นนิง (Micro-learning) เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาการเรียนรู้ที่เยอะและยาก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย
Starfish Academy

การทำ Micro learning บทเรียนแบบกระชับ ฉบับเข้าใจง่าย

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

AR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สามารถช่วยให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นและยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก ...

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร
การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน
อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

การใช้เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Immersive Technology ในห้องเรียน

อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

เรียนรู้เครื่องมือสำหรับการจัดเก็บผลงานนักเรียนในรูปแบบดิจิทัล ที่ใช้งานง่าย สะดวก เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล
Starfish Future Labz

3 เครื่องมือเก็บผลงานนักเรียนแบบดิจิทัล

Starfish Future Labz

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
4968 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3
01:00:45
Teaching with Appiness

Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3

Teaching with Appiness
105 views • 3 ปีที่แล้ว
Everyone Can Code - ใคร ๆ ก็เขียนโค้ดได้ผ่านชมรม Swift Coding Club ครั้งที่ 3