4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

4 แอปพลิเคชันช่วยสอนสำหรับครูยุคใหม่

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ ทำให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนไป จะมีแอพพลิเคชั่นไหนบ้างที่เหมาะสำหรับผู้สอน ที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของผู้เรียนและยังช่วยลดภาระการทำงานได้

รายละเอียดคอร์ส

ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอนและผู้เรียนและช่วยครูประหยัดเวลาในการทำงาน หากใช้จนคล่องจะลดเวลาเอกสารลงและเพิ่มเวลาอยู่กับผู้เรียนได้มากขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันหรือเครื่องมือที่จะช่วยจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ในที่นี้ขอแนะนำ 4 เครื่องมือ คือ 1.Google Classroom, 2.Class Dojo, 3.Kahoot และ 4.Book creator

Learning Outcomes

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต

4 บทเรียน

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

การสร้างและเก็บข้อมูลการเรียนผ่าน Google Classroom

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

Class Dojo การบริหารจัดการในชั้นเรียนออนไลน์

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

Kahoot เครื่องมือเพื่อการประเมินสมรรถนะผ่านเกมการศึกษา

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม
Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต

Book creator ห้องสมุดออนไลน์ หนังสือมีชีวิต

0:30 ชั่วโมง
1 กิจกรรม

คอร์สที่เรียนจบแล้ว:

%
Starfish Academy

Starfish Academy

285 courses

ภาพรวมหลักสูตร

4 บทเรียน
2:00 ชั่วโมง
อัพเดทล่าสุด
07.12.23

Level

basic

Share:
|

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน
Cartoons

ยืนยันใช้ 0 coins?

สำหรับคอร์สนี้ชำระด้วยเหรียญเท่านั้น จะมีการหักเหรียญจำนวน 0 เหรียญจากบัญชีของคุณ