ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน (DGS) : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ในรูปแบบเกม

ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว
ผศ.ดร.ยอดธง รอดแก้ว 1209 views • 3 เดือนที่แล้ว
ดิจิทัลเกมซิมูเลชัน (DGS) : เทคโนโลยีการเรียนรู้ยุคใหม่ ในรูปแบบเกม

ด้วยกระแสเกม และอีสปอร์ตที่มาแรงในปัจจุบันนี้ ถ้าคุณเป็นคนนึงที่มีความฝันอยากสร้างเกมของตัวเองสักเกมหนึ่งหรือหลายเกม ยุคนี้เปิด youtube เรียนเองก็ได้ แต่จะดีกว่าหรือไม่ หากได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรที่เปิดโดยนักพัฒนาเกมเพื่อสร้างนักพัฒนาเกมโดยเฉพาะ โดยทางหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ได้รวบรวมคัดสรรทีมอาจารย์ ผู้สอนที่มีประสบการณ์ ในการพัฒนาเกมมายาวนาน และสอนให้ผู้เรียนได้คว้ารางวัลระดับประเทศมาหลายยุคหลายสมัย การที่ได้เรียนกับผู้สอนที่รู้จริงทำงานในสายอาชีพนี้ ก็เท่ากับว่าหนทางข้างหน้าได้เปิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องเรียนเองโดยที่คาดเดาเรื่องต่างๆ จากอินเทอร์เน็ตเอง เมื่อเจอปัญหาผู้เรียนก็สามารถถามคำถามจากอาจารย์ได้เลย ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ก็จะเป็นเรื่องง่ายดาย ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนการสร้างเกมอย่างครบถ้วนตั้งแต่ทฤษฎีเบื้องต้น การวาดภาพ การปั้นโมเดลสามมิติ แนวคิดในการพัฒนาเกม การออกแบบเกม ทำอย่างไรให้เกมสนุก การเขียนเกมออนไลน์ การตั้งทีมพัฒนาเกม การพัฒนาเกม การจัดจำหน่ายเกม และหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชันยังเป็นหลักสูตรแรกที่สอนการสร้างเมต้าเวิรส์ที่ทันสมัยที่สุดในย่านนี้เรียนกับมืออาชีพไปได้เร็วกว่า ไปได้ไกลกว่า

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เรียนเจาะลึกทางด้านเกม กราฟิก การพัฒนาโปรแกรม ศิลปะสำหรับเกม
 • ได้เรียนกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญตัวจริง มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ
 • มุ่งเน้นการทำได้จริง ไม่ต้องท่องตำรา
 • เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • มีวีดีโอดูย้อนหลังได้ ในบางรายวิชา
 • พิเศษเฉพาะหลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชัน ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยและถูกลิขสิทธิ์ เช่น iclone, adobe อุปกรณ์ฮาร์แวร์ เช่น motion capture
 • มีคำถามที่ถามกันบ่อยมากหลักสูตรนี้ดีกว่าหลักสูตรศิลปะทั่วไปอย่างไร คำตอบง่ายนิดเดียว หลักสูตรดิจิทัลเกมซิมูเลชันเรียนทั้งศิลปะและการพัฒนาซอฟต์แวร์ การพัฒนาแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าเรียนจะได้เรียนทั้งศิลป์และวิทย์และยังได้รับวุฒิการศึกษา วท.บ. จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งหางานง่ายกว่า โอกาสได้รับเงินเดือนมากกว่าโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งงานที่ดีกว่า และโอกาสเรียนต่อปริญญาขั้นสูงที่เปิดกว้างกว่า
 • การผสมผสานอย่างลงตัวจากประสบการณ์ของการสร้างหลักสูตรทางด้านเกมมากกว่า 16 ปี เราได้ติดตามตลาดงานและคุณภาพบัณฑิตอย่างสม่ำเสมอ และได้นำมารวบรวมและปรับปรุงเพื่อให้เป็นหลักสูตรชั้นนำ หลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรเกม และซิมูเลชันที่ดีที่สุดและเนื้อหาครบที่สุดของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กลุ่มอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

 • โปรแกรมเมอร์ในสายงานทั่วไป
 • นักวาดภาพ 2 มิติ
 • นักปั้นโมเดล 3 มิติ
 • โปรแกรมเมอร์ทางด้านกราฟิก 2 มิติ 3 มิติ
 • นักพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์
 • นักออกแบบเกมคอมพิวเตอร์
 • นักสร้างและวิเคราะห์ซิมูเลชันในเชิงสามมิติ เช่น การเกิดปรากฏการณ์ท้องฟ้า การจำลองน้ำท่วม การเคลื่อนที่ของยานพาหนะสมจริง เป็นต้น

วิชาที่น่าสนใจในหลักสูตร

 • ดนตรีและเสียงพื้นฐานในดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การวาดภาพทิวทัศน์เชิงดิจิทัล
 • ศิลปะสำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การสร้างแบบจำลองและพื้นผิวสามมิติ
 • ปัญญาประดิษฐ์สำหรับดิจิทัลเกมและซิมูเลชัน
 • การออกแบบตำแหน่งสถานที่ในเกม
 • การวิเคราะห์ออกแบบเกม
 • เจาะลึกการสร้างเกมในรูปแบบต่างๆ เช่น เกมปลูกผัก เกมรถแข่ง MOBA
 • มีการทำโครงงานดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ ฝึกงานกับสถานประกอบการ สหกิจศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ https://science.utcc.ac.th/major_dgs/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะการทํางานแบบมืออาชีพ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

ในคอร์สนี้จะเป็นการเรียนรู้ว่า การทำงานร่วมกันเป็นอย่างไร ทำไมเราต้องทำงานกับผู้อื่น แล้วเมื่อต้องทำงานร่วมกันแล้วจะส่งเสริมใ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)
Starfish Academy

การทำงานแบบทีม ทักษะจำเป็นยุคดิจิทัล (Collaboration skill)

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
3:00 ชั่วโมง

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google Lens เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การเรียนรู้กลายเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ผ่านการใช้กล้องสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว ผู้ ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens
Google for Education Partner

เปิดโลกการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วย Google Lens

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
1106 views • 2 ปีที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
31:53
Starfish Academy

ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร

Starfish Academy
682 views • 1 ปีที่แล้ว
ปรับพฤติกรรมอย่างไร เมื่อลูกฉันกลายเป็นเด็กเกเร
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration