แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

Starfish Academy
Starfish Academy 294 views • 27 วันที่แล้ว
แบบทดสอบออนไลน์ สร้างง่ายด้วย Class time

เมื่อการระบาดของโรคโควิด-19 คลี่คลาย หลายโรงเรียนเริ่มมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนตามปกติ แต่การใช้เครื่องมือสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ยังถือได้ว่าเป็นตัวช่วยในการสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ เป็นการสร้างแบบทดสอบออนไลน์อย่างง่ายด้วย Classtime ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบทดสอบที่หลากหลายของตนเองได้

Classtime เป็นเครื่องมือสร้างชุดข้อสอบที่เป็นตัวช่วยให้ครูเห็นพัฒนาการความรู้ของผู้เรียนที่ได้เรียนรู้แบบทันทีทันใดช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วม ง่ายต่อการใช้งาน และง่ายต่อครูผู้สอนในการใช้สร้างแบบทดสอบให้เด็กมีส่วนร่วมในการใช้งานได้อีกด้วย

คุณสมบัติของ Classtime แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับไม่มีค่าใช้จ่าย โดยการสร้างความท้าทายด้วยโจทย์คำถาม 9 ประเภท จัดทำเซสซั่นสำหรับนักเรียนได้ไม่จำกัด และเข้าถึงโจทย์คำถามมากกว่า 50,000 ข้อ ระดับพรีเมี่ยม เพิ่มฟังก์ชันระบบลงคะแนนอัตโนมัติ พร้อมการให้คะแนนตามน้ำหนักความยากง่าย และการให้คะแนนบางสวนในข้อที่คำตอบใกล้เคียง สร้างส่วนร่วมกับนักเรียนด้วยเกมส์เสริมสร้างความร่วมมือ และระดับใบอนุญาตโรงเรียนและสถาบันการศึกษา สามารถระบุผู้เรียนได้ตามเวลาจริง จัดเก็บข้อมูลโจทย์คำถามได้แบบศูนย์รวม และทำให้การผสมผสานการจัดการเรียนการสอนกับการใช้เทคโนโลยีเป็นเรื่องง่ายสำหรับครูทุกคน

สำหรับขั้นตอนการใช้งาน Classtime ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าใช้งาน ได้ที่ www.classtime.com โดยลงทะเบียนใช้บัญชี Gmail หรือ Facebook ได้ ซึ่งการใช้งานในการสร้างข้อคำถาม สามารถออกแบบข้อสอบได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คำถามแบบมีหลายตัวเลือก ช่องทำเครื่องหมายจริงเท็จ ข้อความฟรี ตัวจัดประเภท ตัวจัดลำดับหมู่ เน้นข้อความ ฮอตสปอต เป็นต้น และยังสามารถเพิ่มรูปภาพ เพิ่มวิดีโอ เพิ่มเสียงได้ อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าเซสชันนในการทำข้อสอบได้ เช่น คำถาม-คำตอบแบบสุ่ม ตั้งเวลาในการทำข้อสอบของนักเรียนแต่ละคน และกำหนดเวลาในการ

ปิด-เปิดข้อสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแชร์ลิงก์สำหรับนักเรียน และดูการทำข้อสอบของนักเรียนแบบ Real time หลังจากที่นักเรียนทำข้อสอบเสร็จแล้วก็สามารถดูคะแนนได้ทันที ตลอดจนสามารถรายงานคะแนนในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ PDF ได้ พร้อมกับการวิเคราะห์การทำข้อสอบในรูปแบบร้อยละในแต่ละข้อได้

เห็นได้ว่า Classtime สามารถสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกหัดที่มีความหลากหลายให้กับผู้เรียนและช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ www.StarfishLabz.com

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

เรียนรู้เทคนิคการนำ 5 กระดานบอร์ดออนไลน์ Idroo, Miro, Classroomscreen, Whiteboard.fi และ HeyHi Whiteboa ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม
Starfish Future Labz

5 กระดานบอร์ดออนไลน์ช่วยสร้างห้องเรียนแบบมีส่วนร่วม

Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

หลักสำคัญ ในการสอนที่มีประสิทธิภาพ 8 ข้อ ซึ่งจะใช้ในการประเมินคลิปการสอนของครู เป็นแนวทางใหม่ของการประเมินวิทยฐานะของครู

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เตรียมพร้อมก่อนทำคลิปประเมินวิทยฐานะ EP.1 วิธีการสอน

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2098 ผู้เรียน
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

เรียนรู้ 3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการสร้างสื่อการสอน สะดวกต่อการใช้งาน มีประโยชน์สำหรับห้องเรียน ช่วยให้นัก ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน
Starfish Future Labz

3 แอปพลิเคชันง่ายๆ ตัวช่วยทำสื่อการสอน

Starfish Future Labz
Education Recovery & Learning loss
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ
Starfish Future Labz

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Future Labz

Related Videos

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
06:40
Starfish Academy

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน

Starfish Academy
134 views • 5 เดือนที่แล้ว
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ บนสมาร์ทโฟน
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
1489 views • 8 เดือนที่แล้ว
สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
04:12
Starfish Academy

3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว

Starfish Academy
206 views • 7 เดือนที่แล้ว
3 ขั้นตอนอ่านออก เขียนได้ สไตล์ปลาดาว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม
03:33
Starfish Academy

เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม

Starfish Academy
98 views • 2 เดือนที่แล้ว
เปลี่ยนแปลงการศึกษา ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม