การประเมินความสุข จากกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 1

ศน.รัชภูมิ สมสมัย
ศน.รัชภูมิ สมสมัย 1214 views • 1 ปีที่แล้ว
การประเมินความสุข จากกิจวัตรประจำวัน ตอนที่ 1

บทความนี้ผมขอเขียนต่อเนื่องจากบทความเรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์ ครูควรประเมินอย่างไร โดยมีประเด็นเพิ่มเติมคือเรื่องของการประเมินความสุขที่ผมได้นำไปปรับใช้กับ ลูกชายของผม และบทความนี้ผมขอเขียนเพื่อขยายความชัดเจนในเรื่องของการประเมินความสุข ซึ่งผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดเป็นดังนี้ 

Concept สำคัญของการเรียนรู้ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ หยุดการเรียนการสอนที่โรงเรียน แต่การเรียนรู้ของนักเรียน “หยุดไม่ได้” การเรียนการสอนออนไลน์ และ on hand จึงได้ถูกนำมาใช้อีกครั้ง เมื่อเราจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และ on hand แล้ว การวัดและประเมินผลควรมีลักษณะอย่างไร? ซึ่งผมได้เขียนมุมมองของผมไว้ในบทความแรกแล้ว

ประเด็นที่ขอเขียนเพิ่มเติมคือเรื่องของความสุขและกิจวัตรประจำวันที่นักเรียนควรทำในช่วง LFH 

กล่าวคือเมื่อนักเรียนใช้เวลาอยู่ที่บ้านทั้งวัน จะดีเหรอที่ต้องให้นักเรียนนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 6 – 8 ชั่วโมงต่อวัน ด้วยสาเหตุคือเพื่อเรียนออนไลน์ เพื่อให้ครูเช็คชื่อ หรือเพื่อรอครูมอบหมายงาน

ผมเชื่อว่าครูเรา และผู้ปกครองเรามีคำตอบอยู่แล้ว และเป็นคำตอบที่สอดคล้องกันด้วย การลดความเครียดของผู้ปกครอง นักเรียน และการลดภาระการตรวจงานของครูผู้สอน ผมได้ยกตัวอย่างง่าย ๆ ไว้ในบทความเรื่อง ลดความเครียดด้วยการบูรณาการงานที่มอบหมาย ทั้ง 2 บทความมุ่งเน้นไปที่การวัดและประเมินผล การเรียนรู้ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยควรทำอย่างไร ก้าวข้ามคำว่าถูกผิดนะครับ ผมได้เขียนบทความทั้ง 2 เรื่องในฐานะของพ่อที่มีลูกชาย 2 คน และลูกชายทั้ง 2 คนก็ได้เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเหมือนกับเด็กส่วนใหญ่

เมื่อนักเรียนใช้เวลาอยู่ที่บ้านทั้งวัน สิ่งสำคัญที่เราควรใส่ใจมากเป็นพิเศษคือ ความสุขของนักเรียน และการฝึกความรับผิดชอบในเรื่องของกิจวัตรประจำวัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติ อาจไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ ทั้งความสุขและกิจกรรมวัตรประจำวัน เราสามารถประยุกต์ใช้เรื่อง Assessment For Life (การประเมินเพื่อการดำรงอยู่) ไปปรับใช้ได้ โดยวิธีการที่ผมปรับใช้มีดังนี้

ก่อนอื่น ผมได้คุยกับลูกชายผมก่อนว่า พ่ออยากรู้ว่าทั้งวันลูกชายพ่อทำกิจวัตรประจำวันอะไรบ้างที่นอกเหนือจากการเรียนออนไลน์? เราลองมากำหนดกิจวัตรประจำวันที่เราควรทำกันดีกว่า กิจวัตรประจำวันที่ผมกับลูกชายผมร่วมกันกำหนด เป็นกิจวัตรง่าย ๆ ที่ลูกชายผมคุ้นเคย เช่น เก็บที่นอน อาบน้ำ ล้างหน้า แปรงฟัน กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน เปลี่ยนขยะ เล่นเกมส์ ดู TV รดน้ำต้นไม้ วิ่งเล่นกับเพื่อน และไหว้พระก่อนนอน เป็นต้น

จุดสำคัญคือต้องกำหนดกิจกรรมร่วมกัน โดยนำกิจวัตรที่คุ้นเคยมาเป็นโจทย์ เพราะเป้าหมายของการทำตรงนี้คือ ผมต้องการฝึกความรับผิดชอบเรื่องกิจวัตรประจำวันให้กับลูกชายผมในช่วง LFH

เมื่อได้กิจวัตรประจำวันแล้ว ผมนำกิจวัตรดังกล่าว ไปทำเป็นแบบประเมินกิจวัตรประจำวันใน google form ตัวอย่างดังภาพ

และในส่วนของความสุขนั้น ผมก็ใช้คำถามง่าย ๆ ในการถามเรื่องความสุข ตัวอย่างดังภาพ

ออกแบบ google form ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย และไม่ต้องถามเยอะ เน้นเฉพาะประเด็นสำคัญๆ เป็นต้น

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเลี้ยงลูกที่มีความต้องการพิเศษ
การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กออทิสติก เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กกลุ่มนี้

Starfish Academy
Starfish Academy
การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก
Starfish Academy

การส่งเสริมทักษะเด็กออทิสติก

Starfish Academy
1308 ผู้เรียน
พัฒนาการเด็ก
การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

เรียนรู้ความสำคัญ ตัวอย่างกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย แนวทางการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการด้านร่า ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร
Starfish Academy

พัฒนาการด้านร่างกายสำคัญอย่างไร

Starfish Academy
6280 ผู้เรียน
เครื่องมือผู้ปกครอง
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

การจะเป็นพ่อแม่ที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากเสมอไป ลูกๆ ต้องการแค่แบบอย่างที่ดี เพราะพ่อแม่คือต้นแบบในการดำเนินชี ...

Starfish Academy
Starfish Academy
สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ
Starfish Academy

สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกคุณ

Starfish Academy
Future Ready
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

ในปัจจุบันเราไม่สามารถปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ๆได้ แม้กระทั่งAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI
Starfish Academy

เลี้ยงลูกอย่างไรให้รอดและรุ่ง ในยุค AI

Starfish Academy

Related Videos

3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
5962 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
23:01
Starfish Academy

ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน

Starfish Academy
95 views • 1 ปีที่แล้ว
ออนไลน์ ไม่อ่อนใจ พ่อแม่ลูกต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
49277 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO