5 tips on how to be fluent in English within 60 days

ELSA (English Learning Speech Assistant)
ELSA (English Learning Speech Assistant) 76602 views • 2 ปีที่แล้ว
5 tips on how to be fluent in English within 60 days

คงจะเป็นความฝันของผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกคน ที่อยากจะพูดภาษาอังกฤษให้ได้เหมือนเจ้าของภาษา ในเวลาเรียนสั้น ๆ การพูดภาษาอังกฤษได้คล่องนั้น นอกเหนือไปจากการมีความรู้ด้านไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากมายแล้ว ยังต้องฝึกย้ายจากสิ่งที่คิดในสมอง ไปอยู่ที่ปากของเราด้วย ถึงแม้ว่าจะดูเป็นเรื่องยาก และไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ แต่ความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษภายในช่วงเวลาสั้น ๆ ก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องกังวลถึงความแตกต่างในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพียงแค่ทำตามคำแนะนำ 5 ข้อนี้ ก็จะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องภายใน 60 วันแน่นอน

1. ฝึกหัดทุกวัน:

หากต้องการบรรลุความคล่องแคล่วก็อย่าหยุดพัก ตั้งเป้าหมายสำหรับสิ่งที่ต้องฝึกหัดทุกวัน จำคำพูดที่ว่า “practice makes perfect” หรือ “ ฝึกหัดทำให้สมบูรณ์แบบ” เราไม่สามารถเก่งขึ้นได้ จนกว่าเราจะทุ่มเทให้กับมันอย่างเต็มที่ พูดภาษาแม่ให้น้อยลง และพูดภาษาอังกฤษให้มากขึ้นทุกวัน หรือพูดกับตัวเอง ไม่ต้องสนใจคนที่คิดว่าเราเป็นคนแปลก เพราะเรากำลังพยายามบรรลุเป้าหมาย การกำหนดตารางการฝึกหัดจะทำให้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

2. ค้นหาชุมชนของเพื่อนที่ชอบภาษาอังกฤษ:

ตอนนี้เป็นเวลาที่จะนำเอาทักษะทางสังคมของเรา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน ของเพื่อนๆผู้เรียนภาษาอังกฤษ และผู้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ เพื่อที่เราจะได้ผ่านเส้นทางการเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกัน การขอความคิดเห็น แข่งขันกับเขาเพื่อความสนุกสนาน และให้เขาช่วยกระตุ้นเรา นอกจากนี้ ชุมชนนี้จะช่วยให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้น กับความไม่สมบูรณ์(การเน้นเสียงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์) ในระหว่างเส้นทางการเรียนรู้นั่นเอง 

3. พูดออกมาดัง ๆ และรับคำแนะนำ:

อาจฟังดูดีเมื่อเราได้ยินว่าตัวเองพูดภาษาอังกฤษได้ แต่นั่นอาจจะไม่ช่วยให้เราดีขึ้น ควรหาคนที่จะบอกเราได้เมื่อเราทำผิดพลาด และบอกวิธีแก้ไขสิ่งที่เราทำผิด ควรรับคำแนะนำจากเพื่อน และคนรอบตัวของเรา ว่าเราควรจะต้องปรับปรุงมากแค่ไหน จดบันทึกในส่วนที่เราควรทำมากขึ้น และพยายามทำให้ดีขึ้น

4. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาทุกที่ทุกเวลา (อย่า จำกัด การเรียนรู้ในห้องเรียน):

ในการเรียนภาษาอังกฤษนั้น เทคโนโลยีคือเพื่อนที่ดีที่สุด มีแหล่งข้อมูลออนไลน์มากมาย และแอปต่างๆที่สามารถช่วยในการฝึกหัดได้ การเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น โทรศัพท์ของเราก็เป็นเหมือนห้องเรียนเคลื่อนที่ได้ ดังนั้นควรใช้แหล่งข้อมูลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหล่านี้ เมื่อได้ยินคำ หรือประโยคที่ไม่เข้าใจ ลองไปหาคำนั้น อีกคำแนะนำอย่างหนึ่งคือ คุณสามารถลองใช้แอป Elsaได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ซึ่งเป็นแอปที่มี A.I ที่ช่วยด้านภาษาอังกฤษและสามารถรับข้อเสนอสุดพิเศษจาก Starfish Education

5. อย่าหยุดเพิ่มคำศัพท์ของคุณ:

พยายามเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆทุกวัน หรือเรียนรู้คำศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับกับตัวเรา ตัวอย่างเช่น หากเราทำงานในร้านเบเกอรี่ ลองพยายามทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์เกี่ยวกับเบเกอรี่ ให้เน้นคำที่เราต้องรู้ เน้นคำที่ใช้บ่อยที่สุดในการสนทนาในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

สรุป:

ประเด็นสำคัญในการพูดภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างรวดเร็ว ไม่ได้หมายความว่าคือการทำให้สมองของเราเต็มไปด้วยคำศัพท์ทั้งหมดที่อยู่ในพจนานุกรม แต่เป็นการค้นหาความพิเศษของเราเอง เราควรมีชุมชนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และฝึกหัดอยู่ตลอดเวลา ใช้ประโยชน์จากเพื่อนที่ดีที่สุดของเรา อย่างเช่นเทคโนโลยี เป็นต้น

ให้บริการโดย

Elsa Speak


5 tips on how to be fluent in English within 60 days

It is the dream of every English learner to become as fluent as a native English speaker within a short period of English learning. Being fluent in English goes beyond just having a wealth of knowledge of English grammar and vocabulary it has to transfer from your head to your mouth. Even though it seems so far-fetched and unachievable fluency in English within a short period is achievable regardless of your English learning differences, just follow these tips to become fluent in English within 60 days.

Practice everyday:

Do not catch a break if you must achieve fluency, set a goal for things to practice every day. Remember the saying “practice makes perfect” you can’t become better at something until you put in the work. Speak your native language less and speak the English language more daily. Speak to yourself, forget about people thinking you are silly, we are trying to achieve a goal here. Setting a practice schedule will make it easier for you to learn.

Find your community of friends who like English:

Now is the time to put your social skills to good use, you have to be part of a community of fellow English learners and English speakers so you can go through the English learning journey together, ask them for feedback, compete with them for fun, and get them to motivate you. Also, the community will help you feel more comfortable with your imperfection (accent, grammatical mistakes) during the journey.

Speak out loud and get feedback:

I know it sounds great in your head when you hear yourself speaking in English. But that is not going to help you improve. You need someone to tell you when you’re making mistakes and to tell you how to fix what you are doing wrong. Get feedback from your friends and the people around you about how much you’re improving and take note of areas where you need more work and try to get better at them.

Make use of technology to study anytime and anywhere (do not limit learning to the classroom):

In English learning technology is your best friend, there are lots of resources online, different apps that can help you with your practice, learning does not take place in the classroom alone, your phone is like your mobile classroom, tap into its wealth of English learning resources. When you hear a word or sentence you do not understand, look it up.

One tip, you can try Elsa app - a 24/7 A.I driven English assistant and get an exclusive offer from Starfish Edu.

Don’t stop increasing your vocabulary:

Try to learn at least a new word every day, learn words that are specific to your niche. If you work in a bakery then try to become familiar with bakery terms, focus on the words you need to know, don’t start a “I will finish the dictionary marathon”, please. Focus on the words that are most frequently used in day to day conversations.

Conclusion:

The secret to being fluent in English fast is not stuffing your brain with all the words in the dictionary. It is finding your niche, your English learning community, constantly practicing, and making use of your best friend (Technology)!

Provided by

Elsa Speak

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

Starfish Class เป็นเครื่องมือผู้ช่วยของคุณครูในการประเมินทักษะ และบริหารจัดการห้องเรียนแบบง่ายๆ

Starfish Academy
Starfish Academy
การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class
Starfish Academy

การประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วย Starfish Class

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
26245 ผู้เรียน
เทรนด์การทํางานยุคใหม่
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรู้จักตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

เมื่อยุคเปลี่ยนไปการสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเปลี่ยนตาม จากการพูดคุยกลายเป็นการพิมพ์คุยกัน การสร้างสติกเกอร์ไลน์จึงเป็นอาชีพ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line
Starfish Future Labz

การสร้างรายได้จากสติกเกอร์ Line

Starfish Future Labz
1426 ผู้เรียน
Future Ready
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

การสอนในห้องเรียนยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สามารถเห็นภ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่
Starfish Future Labz

AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

Starfish Future Labz

Related Videos

Lesson Idea ทีม Messengers
03:53
Starfish Academy

Lesson Idea ทีม Messengers

Starfish Academy
65 views • 4 ปีที่แล้ว
Lesson Idea ทีม Messengers
"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
02:22
ELSA (English Learning Speech Assistant)

"ELSA" (English Learning Speech Assistant)

ELSA (English Learning Speech Assistant)
123 views • 3 ปีที่แล้ว
"ELSA" (English Learning Speech Assistant)
ฝึกออกเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ พูดผิด!!
16:13
ELSA (English Learning Speech Assistant)

ฝึกออกเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ พูดผิด!!

ELSA (English Learning Speech Assistant)
8135 views • 3 ปีที่แล้ว
ฝึกออกเสียง คำศัพท์ง่ายๆ ที่คนไทยส่วนใหญ่ พูดผิด!!
Starfish Labz
03:06
Starfish Future Labz

Starfish Labz

Starfish Future Labz
473 views • 3 ปีที่แล้ว
Starfish Labz