AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

การสอนในห้องเรียนยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สามารถเห็นภาพเสมือนจริงเพียงใช้แอปพลิเคชันของ AR แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างความบันเทิงมากยิ่งขึ้น เช่น สำรวจโมเดลการทำงานของร่างกายด้วย The Human Body บวกเลขง่ายๆ ด้วย Math Ninja และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย Quiver

รายละเอียดคอร์ส

AR คือ การนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน AR ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาวิดีโอคอล หรือการเล่นเกมที่ให้ประสบการณ์ที่เต็มรูปแบบราวกับได้เข้าไปอยู่ ณ ที่นั้น ๆ และสามารถนำ AR ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ และยังพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และมอบความบันเทิงผ่านเกมที่เสมือนจริงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้

Learning Outcomes

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

28.01.21

Level

Basic


Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน
เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver