AR กับการสอนในห้องเรียนยุคใหม่

การสอนในห้องเรียนยุคใหม่คือการใช้เทคโนโลยีให้เป็น เพื่อช่วยให้เข้าถึงความรู้ต่างๆ ด้วยตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด สามารถเห็นภาพเสมือนจริงเพียงใช้แอปพลิเคชันของ AR แล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาศิลปะ เพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างความบันเทิงมากยิ่งขึ้น เช่น สำรวจโมเดลการทำงานของร่างกายด้วย The Human Body บวกเลขง่ายๆ ด้วย Math Ninja และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ด้วย Quiver

เรียนรู้เรื่อง บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

AR คือ การนำเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงและความเสมือนจริงเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน AR ถูกนำมาใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความ การสนทนาวิดีโอคอล หรือการเล่นเกมที่ให้ประสบการณ์ที่เต็มรูปแบบราวกับได้เข้าไปอยู่ ณ ที่นั้น ๆ และสามารถนำ AR ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ และยังพัฒนาส่งเสริมการศึกษาให้เกิดการเรียนรู้และมอบความบันเทิงผ่านเกมที่เสมือนจริงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ใช้

Learning Outcomes

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

07.04.22

Level

Basic

คอลเลคชั่น Teen tool Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
บทบาทของ AR ในยุคปัจจุบัน
เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ ด้วย The Human Body

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
สอนบวกเลขด้วย Math Ninja AR
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver

กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จาก Quiver