บทบาทของพ่อแม่กับ New Normal Education

Starfish Academy
Starfish Academy 5571 views • 2 ปีที่แล้ว
บทบาทของพ่อแม่กับ New Normal Education

ถึงแม้จะผ่านช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาได้สักระยะแล้ว โรงเรียนหลาย ๆ แห่งก็เริ่มเปิดเรียนตามปกติ แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ตราบเท่าที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค การใช้ชีวิตของเราก็ยังไม่อาจเหมือนเดิมได้ 100% โดยเฉพาะเด็ก ๆ ในโรงเรียน ที่พ่อแม่ไม่อาจรู้เลยว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง หากโควิด-19 ยังอยู่กับเราไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้ปกครอง คงต้องปรับตัวใหม่อีกหลายครั้ง รวมทั้งอาจต้องมองหาทางเลือก และวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ในกรณีที่การศึกษายุคก่อนโควิด-19 อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

ลองมาดูกันว่า มีสิ่งใดบ้างที่พ่อแม่ยุคโควิด-19 ต้องเตรียมรับมือเพื่อการเรียนรู้ของลูก

เตรียมเวลาให้มากพอหากลูกเรียนออนไลน์ 

เมื่อพูดถึงการเรียนออนไลน์ นั่นหมายความว่าเด็ก ๆ (และผู้ปกครอง) ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เตรียมสถานที่ที่เหมาะสม การศึกษาค้นคว้าที่ต้องทำด้วยตัวเองมากขึ้น และนี่อาจหมายความว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น แทนบทบาทของครูที่ลดลงไป

นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน อาจทำให้ครู และบุคลากรส่วนใหญ่ ไม่มีโอกาสได้เตรียมตัวกับการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปมากนัก ครูอาจไม่มีเวลาได้ตระหนักว่าวิธีการสอนที่ได้ผลดีในห้องเรียน ซึ่งเป็นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (face-to-face) อาจใช้ไม่ได้ผลกับการสอนออนไลน์ เช่น การอธิบายยาว ๆ หรือการให้นักเรียนแต่ละคนอภิปราย วิธีการนี้อาจทำให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ละความสนใจและเสียสมาธิได้ง่าย

เพราะทุกคนยังใหม่ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ และจำเป็นต้องปรับตัวไปพร้อมกัน พ่อแม่จึงไม่อาจฝากความหวังทั้งหมดไว้ที่ครูผู้สอนได้ ในทางกลับกันบทบาทของพ่อแม่ในการเรียนยุคใหม่จึงต้องจัดสรรเวลา เพื่อดูแล ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเมื่อลูกมีปัญหาติดขัดจากการเรียนออนไลน์ อาจช่วยอธิบายในสิ่งที่รู้ หรือแนะนำแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม หาเวลาพาลูกไปร้านหนังสือ หรือห้องสมุด เป็นต้น

สร้างทักษะพร้อมปรับตัว ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโควิด-19 ได้ทำให้เราเห็นว่า สิ่งที่แน่นอน และเป็นแบบแผนมายาวนาน ยังเปลี่ยนแปลง และสร้างใหม่ได้ โดยที่เราแทบไม่ทันตั้งตัว ทั้งวิถีชีวิตการทำงาน ไปจนถึงการเรียน หลายคนที่ไม่เคยชินกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวยาก อาจรู้สึกหงุดหงิด ไม่มีความสุข ทั้งนี้ ทักษะการปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับบางคนนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้เพียงข้ามคืน แต่ก็เป็นทักษะล้ำค่าที่มีไว้ก็ไม่เสียหาย ต่อไปข้างหน้า ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไร หากมีทักษะนี้ พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ๆ ก็มั่นใจได้ว่า เราจะผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างสง่างาม

เน้นย้ำรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะในขณะที่เรายังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 บทบาทของพ่อแม่ในยุค New Normal Education คือ การเน้นย้ำให้ลูกเข้าใจถึงความสำคัญของการรับผิดชอบสังคม สอนให้ลูกตระหนักอยู่เสมอว่าเราอาจเป็นผู้แพร่เชื้อโดยไม่รู้ตัวได้ เมื่อไปโรงเรียนหรือพบเพื่อน ๆ ควรสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และระมัดระวังในการใช้ชีวิต ทั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และคนอื่น ๆ

นอกจากนี้ บทบาทของพ่อแม่จึงต้องเป็นแบบอย่างในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่เฉพาะเรื่องสุขอนามัยเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ที่อาจต้องทำแบบทดสอบ หรือทำงานที่ได้รับมอบหมาย แม้ครูจะไม่เห็น แต่ลูกก็ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการลงมือทำงานด้วยตัวเองอย่างซื่อสัตย์ พ่อแม่ให้คำแนะนำได้ แต่ไม่ควรลงมือทำให้ลูก เพราะนั่นหมายความว่าคุณกำลังสอนให้ลูกไม่รับผิดชอบต่อตัวเอง และสังคม

เป็นสื่อกลางสะท้อน Feedback

ในกรณีที่เด็ก ๆ ต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ลูกอาจเผชิญปัญหาติดขัดในการเรียนด้านต่าง ๆ พ่อแม่ควรทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสะท้อน feedback ระหว่างลูกกับคุณครู เช่น เมื่อเห็นว่าลูกมักขาดสมาธิในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง อาจถามลูกว่ามีปัญหาอะไรในการเรียนหรือไม่ คุณพ่อคุณแม่อาจสังเกตการณ์สอนของคุณครูเพื่อประเมินเบื้องต้น ก่อนให้คำแนะนำลูก หากไม่ดีขึ้น อาจแจ้งปัญหาให้คุณครูทราบ หรือในกรณีที่เห็นว่าลูกต้องการความช่วยเหลือในบทเรียนเพิ่มเติม ที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยแนะนำได้ อาจปรึกษาคุณครูของลูกเพื่อขอคำแนะนำ เพราะการเรียนรู้ออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพได้ ก็เมื่อทั้งผู้เรียน และผู้สอน รับรู้ feedback ซึ่งกันและกัน

มองทางหาทางเลือกหลากหลาย

เมื่อ New Normal อาจไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ แต่อาจกลายเป็นวิถีชีวิต ทำให้เราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตไปตลอดกาล ระหว่างนี้พ่อแม่อาจมองหาทางเลือกที่หลากหลายทั้งต่อตัวเอง และลูก ทั้งเรื่องงาน ที่การทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ อาจไม่ใช่หนทางที่เหมาะสมอีกต่อไป ลองพิจารณาดูว่างานของคุณสามารถทำออนไลน์ได้หรือไม่ หากไม่ได้มีวิธีปรับเปลี่ยนหรือทางเลือกอื่น ๆ อย่างไรบ้าง

ในเรื่องการเรียนของลูก อาจศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรออนไลน์ต่าง ๆ การทำ Home school หรือลงทะเบียนเรียนออนไลน์กับสถาบันทั้งใน และต่างประเทศ พ่อแม่ผู้ปกครอง ควรเปิดใจว่า การศึกษายุคใหม่ อาจไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาเสมอไป เพราะความรู้มีอยู่ทุกที่ และเข้าถึงได้ไม่จำกัดในโลกออนไลน์ หากลูกมีพื้นฐานการคิดวิเคราะห์ที่ดี ไม่ว่าการเรียนรู้รูปแบบใดใน New Normal Education ก็ทำให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านความสัมพันธ์
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนในคอร์สนี้ประกอบไปด้วย 3 แอปพลิเคชัน คือ Padlet ,Word wall และ Class Time

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
Starfish Academy

Micro Learning - เครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

Starfish Academy
อาชีพโดนๆรายได้ปังๆ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

ตัวช่วยดี ๆ สำหรับน้อง ๆ ที่กำลังสนใจในการทำอาชีพบนโลกออนไลน์ และต้องการสร้างความโดดเด่นให้กับผลงานของตัวเอง เพื่อเพิ่ม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย
Starfish Future Labz

Applications เพื่อสร้างงานกราฟิกอย่างง่าย

Starfish Future Labz
2092 ผู้เรียน
Editor's Top Pick Collection
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ
basic
2:00 ชั่วโมง

Collaborative classroom design

เรียนรู้ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) หลักการออกแบบกิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Collaborative classroom design
Starfish Academy

Collaborative classroom design

Starfish Academy
Teen tool
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

การเรียนรู้เรื่องดาวในระบบสุริยะ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับบางคน เพราะมีดวงดาวต่าง ๆ มากมาย แต่ในปัจจุบันได้มีแอปพลิเคชันที่ ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR
Starfish Future Labz

ท่องดวงดาวในระบบสุริยะไปกับ AR

Starfish Future Labz

Related Videos

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
04:09
Starfish Academy

3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19

Starfish Academy
53 views • 1 ปีที่แล้ว
3 เรื่องราว 3 มุมมองกับการเลี้ยงลูกในยุคโควิด-19
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
2145 views • 1 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36
Starfish Academy

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
114 views • 3 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
330 views • 2 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management