ทำความรู้จักอาชีพ 'Data Analyst' คืออะไร? ยากไหม? อยากเป็นต้องเริ่มอย่างไร

Starfish Labz
Starfish Labz 272 views • 17 วันที่แล้ว
ทำความรู้จักอาชีพ 'Data Analyst' คืออะไร? ยากไหม? อยากเป็นต้องเริ่มอย่างไร

หากพูดถึงหนึ่งในอาชีพที่ฮอตฮิตที่สุดในปัจจุบัน หนึ่งในชื่อตำแหน่งอย่าง Data Analyst หรือนักวิเคราะห์ข้อมูลจะต้องถือเป็นชื่อที่หลายๆ คนได้ยินกันอยู่บ่อยๆ อย่างแน่นอน

ในยุคที่ข้อมูลมีความหมายยิ่งกว่าสิ่งใด บทบาทหน้าที่ของ Data Analyst ก็ยิ่งมีความสำคัญ ความหมายเท่านั้น ในบทความนี้ Starfish Labz จึงถือโอกาสพาผู้อ่านทุกคนมาทำความรู้จักอาชีพนี้กันค่ะ

Data Analyst คืออะไร? ยากไหม? อยากเป็นต้องเริ่มอย่างไร ตาม Starfish Labz มาดูกันเลย

Data Analyst คืออะไร?

Data Analyst (DA) หรือนักวิเคราะห์ข้อมูล คือตำแหน่งของบุคลากรผู้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และตีความข้อมูลเพื่อประโยชน์สูงสุด ถือเป็นตำแหน่งที่มักพบเห็นได้บ่อยในองค์กรขนาดใหญ่ตลอดจนธุรกิจและถือเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการวิเคราะห์หาข้อมูลธุรกิจเชิงลึก รวมถึงข้อมูลในการทำงานด้านต่างๆ เช่น การตลาดเพราะถือเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจ หาคำตอบ และวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ ลดการเกิดความผิดพลาดหรือช่องว่างในการทำสิ่งต่างๆ

ซึ่งจุดหมายปลายทางต่างๆ ของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เป็นได้อยากหลากหลาย ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละองค์กร ทีม หรือบริษัท อาทิ การออกแคมเปญการตลาด, การลงทุน, การลดต้นทุน, ราคาขาย จนถึงการรับหรือมองหาพนักงาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ Data Analyst สามารถยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ละทีมหรือองค์กรได้อย่างดีเลยทีเดียว ในภาพรวมลักษณะการทำงานของ Data Analyst จึงพอจำแนกออกเป็น

 • กำหนด Data Sources เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 • รวบรวมข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์
 • การจัดหาข้อมูลที่ขาดหายไป
 • กำหนดตั้งค่าโครงสร้างพื้นฐาน
 • สร้าง Insight จากข้อมูล และระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้
 • สร้างรายงาน สร้าง Dashboard / Automated Dashboard สำหรับผู้บริหาร และทีมงาน
 • สร้าง Data Visualization จากข้อมูลที่วิเคราะห์และนำเสนอ
 • มีความเข้าใจในธุรกิจและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบโจทย์ในทางธุรกิจ

Data Analyst ฉบับมือโปร อยากเป็น Data Analyst ที่ดีต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

Data Analyst ถือเป็นตำแหน่งที่มีลักษณะเชิงเทคนิค Data Analyst ที่ดีจึงต้องมีความรู้หรือความเชี่ยวชาญในกระบวนการหรือกลวิธีการหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) อยู่พอสมควร หรือกล่าวคือต้องมีทักษะเทคนิค (Hard Skills) เฉพาะนั้นๆ ในอาชีพของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจต้องมีทักษะเชิงอารมณ์-สังคม (Soft Skills) เพื่อให้งานหลายๆ อย่างสามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยหากให้ลองจำแนกออกมาแล้ว เราอาจสามารถระบุทักษะทักษะอาชีพหลักๆ ของ Data Analyst ที่ดี ดังนี้

 • มีทักษะการวิเคราะห์

Data Analyst ที่ดีแน่นอนว่าต้องมีทักษะการวิเคราะห์ ทั้งในรูปแบบ Soft Skills อย่างการคิดวิเคราะห์และในรูปแบบ Hard Skills อย่างทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคเฉพาะต่างๆ ในการทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะ

 •  มีทักษะ SQL

SQL หรือ Structured Query Language เป็นภาษาที่นิยมใช้เพื่อสื่อสารกับฐานข้อมูล บุคลากรที่ทำงานกับข้อมูลจึงต้องสามารถใช้งานภาษา SQL ได้เพื่อดึงข้อมูล (Query) และจัดการข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ต่อไป ยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษา SQL มากขึ้น ก็ยิ่งสามารถทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น โดยทักษะ SQL นี้ก็ถือเป็นหนึ่งในทักษะ Hard Skills ที่สำคัญของ Data Analyst นั่นเองค่ะ

 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Spreadsheet เช่น Google Sheets หรือ Microsoft Excel ตลอดจนเครื่องมือการวิเคราะห์อื่นๆ

มีความรู้เชิงหลักการแล้ว Data Analyst ที่ดียังอาจต้องมีความรู้ในด้านเทคโนโลยี สามารถใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในการสร้างกระบวนการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดี โดยในหลากหลายเครื่องมือที่ Data Analyst สามารถใช้ เครื่องมือง่ายๆ แต่ให้ผลลัพธ์ที่ครอบคลุมอย่างยิ่งก็คือ Google Sheets หรือ Microsoft Excel นั่นเอง

 • ทักษะการทำ Data Visualization

อีกหนึ่งทักษะเชิง Hard Skills ที่สำคัญสำหรับ Data Analyst Data Visualization คือการการนำข้อมูลมาแปลงเป็นรูปภาพหรือกราฟที่ทำให้ผู้ฟังของเราสามารถเข้าใจง่าย ซึ่งผู้ฟังที่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือทีมหรือลูกค้า หรือผู้ที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวที่เราวิเคราะห์ออกมาได้ไปใช้งานต่อให้เกิดประโยชน์ตามที่เราตั้งใจ การมีทักษะ Data Visualization นี้ก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วแน่นอนว่าสมาชิกในทีมคนอื่นๆ ของเรา รวมถึงลูกค้าอาจไม่เข้าใจหรือไม่มีทักษะในการอ่านข้อมูลเชิงวิเคราะห์เหมือนกับเรา และยิ่งเราสามารถนำเสนอให้เข้าใจง่าย ก็ยิ่งสามารถช่วยให้พวกเขาสามารถนำไปใช้หรือตัดสินใจได้ง่ายนั่นเอง

 • มีทักษะทางด้านธุรกิจ รวมถึงความเข้าใจในอุตสาหกรรมหรือแขนงที่ตนเองทำ

Data Analyst วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป้าหมายทางธุรกิจหนึ่งๆ และในแขนงหนึ่งๆ การมีเพียงแค่ความรู้เชิงวิเคราะห์อย่างเดียวจึงอาจไม่พอหากเราอยากเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูและผู้ที่สามารถคอยให้คำแนะนำที่ดีให้กับทีมหรือองค์กรได้ การมีความรู้ ความเข้าใจ จนถึงความชอบในแขนงธุรกิจขององค์กรที่เราอยู่จึงถือเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลออกมาได้อย่างดี เพราะเราจะรู้ทันทีว่าข้อมูลนี้เชื่อมโยงกับสินค้านี้ กับผลิตภัณฑ์นี้หรือกับเป้าหมายนี้ขององค์กรหรือทางธุรกิจได้อย่างไร

อยากเป็น Data Analyst เริ่มอย่างไร?

ปัจจุบัน มีหลักสูตรการเรียนด้าน Data Analyst ในระดับอุดมศึกษามากมาย รวมถึงหากใครที่สนใจอยากเปลี่ยนสายงานกลางคัน อีกหนึ่งรูปแบบที่ให้ผลลัพธ์ดีไม่แพ้กันก็คือการลงคอร์สเรียนจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์ อาทิ ผ่าน CHULA MOOC, Prasertcbs Channel, DataCamp จนถึง Coursera ซึ่งตำแหน่ง Data Analyst มีเงินเดือนโดยเฉลี่ยอยู่ถึง 40,000 - 50,000 บาท/เดือน และอาจสูงถึง 80,000/เดือน หากอยู่ในระดับ Senior หรือสูงขึ้นไป

และนี่ก็คือภาพรวมของ Data Analyst ที่วันนี้ Starfish Labz ได้นำมาฝากทุกคนกันค่ะ กล่าวได้ว่าเป็นตำแหน่งที่น่าสนใจและสามารถลองเริ่มต้นเรียน ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยหรือหากใครที่รู้สึกว่าอาจยาก ขอแนะนำให้ลองเริ่มต้นก่อน เชื่อว่าจะต้องค่อยๆ รู้สึกว่าง่ายขึ้นและทำได้อย่างแน่นอน และใครที่กำลังสนใจ อย่าลืมลองอนุญาตให้ตัวเองทำตามความฝัน เป็น Data Analyst ในแบบฉบับของตนเองกันนะคะ

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google Arts & Culture แพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและวัฒนธรรมจากพิพิธภัณฑ์และสถา ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse
Google for Education Partner

เรียนรู้ศิลปะดิจิทัล Google Art & Culture Metaverse

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google Sites ช่วยทำเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องรู้วิธีเขียนโค้ด และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องมีความรู้มากในด้าน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ
Google for Education Partner

Google Sites กับการนำมาใช้เพื่อการศึกษาและการประเมินวิทยะฐานะ

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1708 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55704 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
330 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9491 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)