Starfish Labz Read ชวนอ่าน 5 หนังสือว่าด้วยนวัตกรรมการศึกษายิ่งอ่านยิ่งอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ

Starfish Labz
Starfish Labz 1157 views • 3 เดือนที่แล้ว
Starfish Labz Read ชวนอ่าน 5 หนังสือว่าด้วยนวัตกรรมการศึกษายิ่งอ่านยิ่งอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ เรื่องราวของนวัตกรรมการศึกษาได้รับการพูดถึงและหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นในการพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในปัจจุบันหรือในอนาคต เราก็อาจกล่าวได้ว่าหนึ่งในหลักการหรือโมเดลการเปลี่ยนแปลงที่ถือว่ามีประโยชน์ และน่าจะนำมาใช้งานได้อย่างจริงที่สุดก็คือมองการเปลี่ยนแปลงในรูปของนวัตกรรมทั้งในแง่ของการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมถึงการการมองหาแนวทางหรือวิธีการพัฒนาใหม่ๆ ซึ่งแน่นอนว่าในปัจจุบัน มีหลากหลายนวัตกรรม หลากหลายแนวคิด หลากหลายการลองปฏิรูปหรือพัฒนาที่ถูกใช้และนำเสนอออกมา ถ่ายทอดบรรจุเอาไว้อยู่ในหนังสือ ให้เราได้ลองคว้ามาอ่านและจุดประกายแรงใจในการเปลี่ยนแปลงกัน

แต่ในบรรดาหนังสือมากมายดังกล่าว จะมีเล่มไหนกันบ้างนะที่น่าสนใจ น่าลองหยิบมาอ่านจริงๆ วันนี้ Starfish Labz Read ถือโอกาสรวบรวมและคัดสรรมาให้ชาว Starfish Labz ทุกคนกันแล้ว จะมีเล่มไหนที่น่าสนใจ ตรงแนวคิดหรือพอจะจุดประกายความรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงของเรากันบ้างมาดูกันเลย

Starfish Labz Read ชวนอ่าน 5 หนังสือว่าด้วยนวัตกรรมการศึกษา ยิ่งอ่านยิ่งอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ

1. เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต (Prepared What Kids Need for a Fulfilled Life)

นวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคนพร้อมสู้อนาคต Prepared : What Kids Need for a Fulfilled Life โดย Diane Tavenner บอกเล่าเรื่องราวของ Diane Tavenner นักการศึกษา ผู้ก่อตั้งซัมมิต แม่ผู้หวังให้ลูกมีอนาคตที่ดีที่เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนซัมมิต เครือโรงเรียนแห่งอนาคตที่พลิกโฉมการศึกษาของอเมริกา ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสร้าง ‘ความพร้อม’ เพื่อพาเด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับมหาวิทยาลัย เติบใหญ่บนเส้นทางอาชีพการงาน และวางรากฐานสู่ชีวิตที่เติมเต็ม 

เธอออกแบบนวัตกรรมการศึกษาที่ผสานการเรียนรู้ที่เข้มข้นทางวิชาการเข้ากับประสบการณ์ในโลกจริงจนสามารถผลักดันให้นักเรียนกว่าร้อยละ 99 ได้เข้ามหาวิทยาลัย และมีอัตราการสำเร็จการศึกษามากกว่าค่าเฉลี่ยประเทศถึงสองเท่า ด้วยกลวิธีที่โรงเรียนนับร้อยในอเมริกาต่างนำไปปรับใช้ อาทิ 

 • ชั้นเรียนพิเศษเพื่อสร้างทักษะให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการฝึกกำหนดเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T 
 • ระบบ ‘ครูพี่เลี้ยง’ ที่ส่งเสริมให้เด็กค้นพบตัวตนผ่านสายสัมพันธ์และการสะท้อนคิด 
 • การเรียนรู้แบบ project-based เพื่อสร้างทักษะการทำงานในชีวิตจริง และบ่มเพาะอุปนิสัยอันนำไปสู่ความสำเร็จ และ
 • แนวคิด ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’ เพื่อให้เด็กทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกันโดยไม่มีผู้แพ้-ผู้ชนะ

หนังสือ: เปิดนวัตกรรม ‘ซัมมิต’ โรงเรียนเตรียมคน พร้อมสู้อนาคต (Prepared : What Kids Need for a Fulfilled Life)

โดย: Diane Tavenner

ราคา: 336 บาท

สำนักพิมพ์: Bookscape

2. The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset: The Growth Mindset Coach โดย Annie Brock และ Heather Hundley นำเสนอเรื่องราวของ 2 นักการศึกษาผู้กลั่นกรองประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Growth Mindset ทัศนคติที่ทุกคสามารถเรียนรู้ เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาได้ ออกมาเป็นคู่มือฉบับพร้อมใช้สำหรับครู ผู้ปกครอง รวมถึงผู้ที่สนใจในเทคนิคและเคล็ดลับของแนวคิดดังกล่าว ผ่านหลากหลายกลวิธี อาทิ

 • แผนงานกิจกรรมสร้างชุดความคิดแบบเติบโตตลอดทั้งปี
 • เทคนิคการสอนเพื่อกระตุ้นความคิด และส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
 • วิธีเปลี่ยนความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้
 • เทคนิคการติชมอย่างสร้างสรรค์และใช้ความคาดหวังเป็นแรงบันดาลใจ

หนังสือ: The Growth Mindset Coach: คู่มือออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้าง Growth Mindset

โดย: Annie Brock และ Heather Hundley

ราคา: 361 บาท

สำนักพิมพ์: Bookscape

3. In Teachers We Trust เชื่อใจในตัวครู กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์

เราต่างรู้กันดีว่าฟินแลนด์คือประเทศที่มีระบบการศึกษาแข็งแกร่งและมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในอันดับต้นๆ ของโลก แต่ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากอะไร In Teachers We Trust หรือ เชื่อใจในตัวครู กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์คือหนังสือที่จะบอกเล่าว่าคำตอบในความสำเร็จของฟินแลนด์แท้จริงแล้วไม่ได้อยู่ที่สิ่งใดเลยนอกจากสิ่งที่เรียกว่า ‘ความเชื่อใจ’ ซึ่งไม่ใช่แค่การเชื่อใจเพียงระหว่างครูและนักเรียน แต่ยังรวมถึงสถาบันศึกษาและสังคมต่อคุณครูและวิชาชีพครู Pasi Sahlberg ศาสตราจารย์ด้านนโยบายการศึกษา และ Timothy D. Walker ครูชาวอเมริกันที่เชื่อในวิถีการสอนแบบฟินแลนด์ นำเสนอระบบการศึกษาอันแข็งแกร่งบนรากฐานของความเชื่อใจ ซึ่งสนับสนุนให้ครูมีบทบาทกำหนดทิศทางการศึกษามีสถานะทางอาชีพที่มั่นคง ไม่ถูกตีกรอบทางความคิด ผ่านหลัก 7 ประการพร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้จริง อาทิ

 • กระบวนการบ่มเพาะ ‘อำนาจตัดสินใจ’ ของครู
 • วิธีส่งต่อความเชื่อใจและสร้างผู้เรียนที่รู้จักรับผิดชอบ
 • การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ให้ครูและนักเรียน
 • ระบบช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการเฉพาะ ตามแนวคิด ‘ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง’

ถือเป็นหนังสือขึ้นหิ้งที่ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากลองเริ่มต้นเรียนรู้และศึกษาการศึกษาของฟินแลนด์ต้องไม่พลาดเลยทีเดียวค่ะ

หนังสือ: In Teachers We Trust เชื่อใจในตัวครู กุญแจสู่การศึกษาชั้นนำฉบับฟินแลนด์

โดย: Pasi Sahlberg และ Timothy D. Walker

ราคา: 268 บาท

สำนักพิมพ์: Bookscape

4. Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์

อีกหนึ่งหนังสือสำหรับผู้ปกครอง คุณครู หรือใครก็ตามที่สนใจในรูปแบบการศึกษาของฟินแลนด์ Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์ โดย Kirsti Lonka ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ หนังสือที่จะพาเราทุกคนไปทำความรู้จักกับหลักสูตรการศึกษาใหม่ล่าสุดจากฟินแลนด์ที่มีความหวัง ความฝันและความปรารถนาในการสร้าง ‘สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21’ ที่ดีให้กับเด็กๆ และนวัตกรรมการศึกษาใหม่อย่าง ‘การเรียนรู้ผ่านปรากฏการณ์จริง’ (Phenomenal-based Learning) ที่ทลายเส้นแบ่งระหว่างห้องเรียนและโลกจริง บูรณาการความรู้หลากหลายสาขาวิชาและขยายพื้นที่การเรียนรู้ให้ทั้งกว้างและลึกยิ่งกว่าเดิม

หนังสือ: Phenomenal Learning: นวัตกรรมการเรียนรู้แห่งอนาคตแบบฟินแลนด์

โดย: Kirsti Lonka 

ราคา: 361 บาท

สำนักพิมพ์: Bookscape

5. ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน (Helping Children Succeed)

ปิดท้ายเล่มสุดท้ายกันที่ ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน (Helping Children Succeed) โดย Paul Tough หากในปัจจุบันเราพูดถึงเรื่องของบทเรียนออนไลน์ หรือ เทคโนโลยีการศึกษาต่างๆ อย่าง Microsoft Teams, Starfish Class หรือเหล่า EdTech เชิงเกมกันอยู่ตลอดว่าสามารถเป็นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆ ได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะพาเราไปแตะที่จุดเหล่านั้นและรวมถึงบรรดาอีกหลากหลายปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยสร้างให้เด็กคนหนึ่งมีความสุขในสิ่งต่างๆ ได้ Paul Tough ชวนตั้งคำถามถึงต้นตอของอุปสรรคที่ขวางกั้นความสำเร็จของเด็กทั้งในด้านการเรียนและชีวิต สำรวจบทบาทของผู้ใหญ่รอบตัวเด็ก และนำเสนอปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของเด็กไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านพฤติกรรม ความสัมพันธ์กับผู้คน หรืออุปนิสัยที่เป็นจุดแข็งอย่างความอดทนอดกลั้น การควบคุมตนเองหรือการมองโลกในแง่ดีพลิกแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากการโฟกัสที่แค่เพียงแต่ ‘การพัฒนาการสอน’ อย่างเดียวมาเป็นการสร้าง ‘สภาพแวดล้อม’ ที่ดีและเอื้อให้เด็กๆ ได้เบ่งบานผ่านวางรากฐานจาก บ้าน’ ต่อยอดสู่ ‘โรงเรียน’ และ ‘สังคม’ นี่คือหนังสือน้ำดีอีกเล่มหนึ่งที่นักการศึกษา คุณครู และผู้ปกครองไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง

หนังสือ: ปั้นให้รุ่ง: สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน (Helping Children Succeed

โดย: Paul Tough 

ราคา: 213 บาท

สำนักพิมพ์: Bookscape

อ้างอิง:

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6986 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
195 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
Starfish Future Labz Celebration
04:16
Starfish Future Labz

Starfish Future Labz Celebration

Starfish Future Labz
105 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Future Labz Celebration
Makerspace Day #1
07:41
Starfish Academy

Makerspace Day #1

Starfish Academy
494 views • 1 ปีที่แล้ว
Makerspace Day #1