สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อลูกเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 6237 views • 4 ปีที่แล้ว
สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อลูกเรียนออนไลน์

ช่วงวิกฤติโควิด-19 แบบนี้ ทำให้เด็กๆ หลายคนและคุณพ่อคุณแม่หันมาเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้น หรือบางโรงเรียนก็เริ่มให้เด็กๆ เรียนออนไลน์กันที่บ้านบ้างแล้ว เชื่อเลยว่าในแต่ละวันของคุณพ่อคุณแม่คงวุ่นวายน่าดู เพราะนอกจากงานบ้านและงานตัวเองที่ต้องทำ ยังต้องแบ่งสันปันส่วนเวลามาช่วยดูเจ้าตัวเล็กเรียนออนไลน์อีก เรียกได้ว่าเวลาว่างนั้นหายากซะเหลือเกิน

แต่การเรียนออนไลน์นั้นสำหรับเด็กๆ แล้ว อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะที่จะให้เด็กๆ อย่างเด็กอนุบาลมาเรียนออนไลน์เสียด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามเด็กโตก็ไม่ต่างกัน เพราะการเรียนที่บ้านมันแตกต่างจากการเรียนอยู่ที่โรงเรียนอย่างสิ้นเชิง เด็กๆ มักจะไม่ค่อยมีสมาธิ เดี๋ยวเดินไปเดินมา เดี๋ยวกินขนม เดี๋ยวง่วงนอน ทำให้การเรียนนไม่ประสบผลสำเร็จ วันนี้ทางผู้เขียนจึงอยากที่จะมาแนะนำสิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อเจ้าตัวเล็กเรียนออนไลน์กัน เพื่อเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่เรียนสำหรับเด็กๆ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีนั่นเอง ตามไปดูกันเลย

คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1. เตรียมสถานที่และบรรยากาศในการเรียน

เพราะการเรียนที่บ้านทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนน้อยกว่าการเรียนที่โรงเรียนอย่างสิ้นเชิง คุณพ่อคุณแม่จึงต้องช่วงสรรหาสถานที่หรือจัดสถานที่ที่จะให้ลูกเรียน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนให้ได้มากที่สุด โดยอาจจะเริ่มจากการเลือกโซนห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่ค่อนข้างสงบ เพื่อให้เด็กๆ มีสมาธิและไม่โดนดึงดูจากสิ่งเร้าได้ง่ายๆ อีกทั้งเรื่่องของแสงสว่างก็ต้องเพียงพอ มีโต๊ะ มีเก้าอี้ให้พร้อม และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเสียงหรือคนเดินผ่านไปผ่านมา เพราะจะทำให้เด็กๆ ไม่สนใจในการเรียนได้ง่ายๆ ด้วยค่ะ

2. อุปกรณ์ต้องพร้อม รวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย

เพราะการเรียนออนไลน์จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างคุณครูและนักเรียนในการเรียนการสอน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็สำคัญนะคะ หากช้าก็จะทำให้การเรียนการสอนเกิดสะดุดหรือติดขัดได้ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วพวกอุปกรณ์ในการเรียนก็สำคัญนะคะ อย่างคอมพิวเตอร์ ทั้งสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพราะหากขาดเจ้าพวกนี้ไปก็ไม่มีสื่อกลางในการเรียนออนไลน์ของเด็กๆ ได้เลยค่ะ

3. จัดเวลาในการเรียนของลูกให้เหมาะสม

เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากข้อหนึ่งเลยนะคะ เพราะเด็กๆ บางคนพออยู่บ้านก็จะคิดว่าเรียนยังไงก็ได้สบายๆ อีกทั้งเด็กๆ ก็ยังอาจจะควบคุมหรือจัดสรรเวลาให้ตัวเองยังไม่ดีนัก ทำให้พ่อแม่ต้องมาช่วยจัดการเวลา ในการเรียนรู้จากบทเรียนที่ครูส่งมาอย่างเป็นเวลา มีการสร้างตารางคล้ายๆ ตารางสอนให้ลูกดูว่าเวลานี้เขาควรทำอะไร หรืออาจจะทำเป็น Check list ในการเรียนแต่ละวันให้ลูกก็ได้ค่ะ เพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างในแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ในการเรีนยออนไลน์ก็ต้องสามารถยืดหยุ่นการเรียนให้กับเด็กๆ ได้ด้วยนะคะ

4. จัดสรรเวลาพักที่เหมาะสม

เพราะเด็กๆ จะมีสมาธิอยู่กับอะไรนานๆ ได้ไม่มากนัก บางครั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องคอยหากิจกรรมอื่นๆ ที่ดูเบาสมองเพื่อคั่นเป็นเวลาพักให้กับเด็กๆ อย่างเช่น วาดภาพระบายสี ดูภาพยนต์ภาษาอังกฤษ ร้องเพลง ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งอาจจะเป็นช่วงคั่นเวลาเล้กๆ เพื่อให้เขาได้มีแรงในการเรียนในวิชาต่อๆ ไป นั่นเอง

5. อาหารกลางวันต้องพร้อม

เพราะตอนที่เด็กๆ เรียนอยู่โรงเรียน เขาก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนที่ตรงเวลา ทำให้การเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องปากท้องของลูกด้วยเช่นกัน ทั้งอาหารกลางวัน หรืออาหารที่ทานคั่นเมื่อพักเวลาเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนอย่างราบรืน กินอิ่มพร้อมเรียนในช่วงบ่ายต่อไป

6. เป็นตัวอย่างให้ลูกทำตาม

เพราะเมื่ออยู่บ้านเขาก็จะไม่ได้เจอเพื่อนๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนที่มากนัก ทำให้คุณพ่อคุณแม่เองจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยให้ลูกเรียนรู้ ทั้งพฤติกรรมที่ดี และคอยสนับสนุนในความพยายามของลูกเมื่อเขาได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ และคอยถามถึงความคิดของลูกและช่วยลูกแก้ปัญหา คอยเป็นเพื่อนเรียนให้กับเขา ก็จะช่วยให้เขารู้สึกสนุกแถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในบ้านให้แน่นมากขึ้นด้วยนะคะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมปร ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
0:30 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
Starfish Future Labz

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Starfish Future Labz
1042 ผู้เรียน
การศึกษาในอนาคต
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
intermediate
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz
Starfish Academy

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

Starfish Academy
2405 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
332 views • 5 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
9697 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
439 views • 4 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management