สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อลูกเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy 5960 views • 3 ปีที่แล้ว
สิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อลูกเรียนออนไลน์

ช่วงวิกฤติโควิด-19 แบบนี้ ทำให้เด็กๆ หลายคนและคุณพ่อคุณแม่หันมาเรียนแบบออนไลน์กันมากขึ้น หรือบางโรงเรียนก็เริ่มให้เด็กๆ เรียนออนไลน์กันที่บ้านบ้างแล้ว เชื่อเลยว่าในแต่ละวันของคุณพ่อคุณแม่คงวุ่นวายน่าดู เพราะนอกจากงานบ้านและงานตัวเองที่ต้องทำ ยังต้องแบ่งสันปันส่วนเวลามาช่วยดูเจ้าตัวเล็กเรียนออนไลน์อีก เรียกได้ว่าเวลาว่างนั้นหายากซะเหลือเกิน

แต่การเรียนออนไลน์นั้นสำหรับเด็กๆ แล้ว อาจจะเป็นเรื่องที่ยาก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ซึ่งส่วนตัวคิดว่าไม่เหมาะที่จะให้เด็กๆ อย่างเด็กอนุบาลมาเรียนออนไลน์เสียด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามเด็กโตก็ไม่ต่างกัน เพราะการเรียนที่บ้านมันแตกต่างจากการเรียนอยู่ที่โรงเรียนอย่างสิ้นเชิง เด็กๆ มักจะไม่ค่อยมีสมาธิ เดี๋ยวเดินไปเดินมา เดี๋ยวกินขนม เดี๋ยวง่วงนอน ทำให้การเรียนนไม่ประสบผลสำเร็จ วันนี้ทางผู้เขียนจึงอยากที่จะมาแนะนำสิ่งที่พ่อแม่ต้องเตรียมพร้อมเมื่อเจ้าตัวเล็กเรียนออนไลน์กัน เพื่อเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่เรียนสำหรับเด็กๆ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนที่ดีนั่นเอง ตามไปดูกันเลย

คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง

1. เตรียมสถานที่และบรรยากาศในการเรียน

เพราะการเรียนที่บ้านทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนน้อยกว่าการเรียนที่โรงเรียนอย่างสิ้นเชิง คุณพ่อคุณแม่จึงต้องช่วงสรรหาสถานที่หรือจัดสถานที่ที่จะให้ลูกเรียน เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนให้ได้มากที่สุด โดยอาจจะเริ่มจากการเลือกโซนห้องหรือมุมใดมุมหนึ่งของบ้านที่ค่อนข้างสงบ เพื่อให้เด็กๆ มีสมาธิและไม่โดนดึงดูจากสิ่งเร้าได้ง่ายๆ อีกทั้งเรื่่องของแสงสว่างก็ต้องเพียงพอ มีโต๊ะ มีเก้าอี้ให้พร้อม และหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีเสียงหรือคนเดินผ่านไปผ่านมา เพราะจะทำให้เด็กๆ ไม่สนใจในการเรียนได้ง่ายๆ ด้วยค่ะ

2. อุปกรณ์ต้องพร้อม รวมถึงอินเทอร์เน็ตด้วย

เพราะการเรียนออนไลน์จะต้องมีอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกันระหว่างคุณครูและนักเรียนในการเรียนการสอน ความเร็วของอินเทอร์เน็ตก็สำคัญนะคะ หากช้าก็จะทำให้การเรียนการสอนเกิดสะดุดหรือติดขัดได้ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วพวกอุปกรณ์ในการเรียนก็สำคัญนะคะ อย่างคอมพิวเตอร์ ทั้งสมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เพราะหากขาดเจ้าพวกนี้ไปก็ไม่มีสื่อกลางในการเรียนออนไลน์ของเด็กๆ ได้เลยค่ะ

3. จัดเวลาในการเรียนของลูกให้เหมาะสม

เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากข้อหนึ่งเลยนะคะ เพราะเด็กๆ บางคนพออยู่บ้านก็จะคิดว่าเรียนยังไงก็ได้สบายๆ อีกทั้งเด็กๆ ก็ยังอาจจะควบคุมหรือจัดสรรเวลาให้ตัวเองยังไม่ดีนัก ทำให้พ่อแม่ต้องมาช่วยจัดการเวลา ในการเรียนรู้จากบทเรียนที่ครูส่งมาอย่างเป็นเวลา มีการสร้างตารางคล้ายๆ ตารางสอนให้ลูกดูว่าเวลานี้เขาควรทำอะไร หรืออาจจะทำเป็น Check list ในการเรียนแต่ละวันให้ลูกก็ได้ค่ะ เพื่อให้เขารู้ว่าเขาทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างในแต่ละวัน แต่ทั้งนี้ในการเรีนยออนไลน์ก็ต้องสามารถยืดหยุ่นการเรียนให้กับเด็กๆ ได้ด้วยนะคะ

4. จัดสรรเวลาพักที่เหมาะสม

เพราะเด็กๆ จะมีสมาธิอยู่กับอะไรนานๆ ได้ไม่มากนัก บางครั้งคุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องคอยหากิจกรรมอื่นๆ ที่ดูเบาสมองเพื่อคั่นเป็นเวลาพักให้กับเด็กๆ อย่างเช่น วาดภาพระบายสี ดูภาพยนต์ภาษาอังกฤษ ร้องเพลง ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ซึ่งอาจจะเป็นช่วงคั่นเวลาเล้กๆ เพื่อให้เขาได้มีแรงในการเรียนในวิชาต่อๆ ไป นั่นเอง

5. อาหารกลางวันต้องพร้อม

เพราะตอนที่เด็กๆ เรียนอยู่โรงเรียน เขาก็จะได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนที่ตรงเวลา ทำให้การเรียนออนไลน์คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมพร้อมเรื่องปากท้องของลูกด้วยเช่นกัน ทั้งอาหารกลางวัน หรืออาหารที่ทานคั่นเมื่อพักเวลาเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนอย่างราบรืน กินอิ่มพร้อมเรียนในช่วงบ่ายต่อไป

6. เป็นตัวอย่างให้ลูกทำตาม

เพราะเมื่ออยู่บ้านเขาก็จะไม่ได้เจอเพื่อนๆ หรือสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนที่มากนัก ทำให้คุณพ่อคุณแม่เองจึงต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยให้ลูกเรียนรู้ ทั้งพฤติกรรมที่ดี และคอยสนับสนุนในความพยายามของลูกเมื่อเขาได้ลองทำสิ่งใหม่ๆ และคอยถามถึงความคิดของลูกและช่วยลูกแก้ปัญหา คอยเป็นเพื่อนเรียนให้กับเขา ก็จะช่วยให้เขารู้สึกสนุกแถมยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ภายในบ้านให้แน่นมากขึ้นด้วยนะคะ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

Starfish Future Labz
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมปร ...

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
Micro Learning เพื่อลดความถดถอยของผู้เรียน
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

เครื่องมือช่วยครูในการเรียนออนไลน์ในคอร์สนี้ แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจ 3 ตัวช่วย คือ Google Earth, Line Open Chat แ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยสอนการเรียนออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Future Labz
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
0:30 ชั่วโมง

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

การวัดผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์ โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการอำนวยความสะดวก ลดภาระงานเอกสาร และการประม ...

Starfish Future Labz
Starfish Future Labz
เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์
Starfish Future Labz

เครื่องมือช่วยวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบเรียลไทม์

Starfish Future Labz
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
intermediate
2:00 ชั่วโมง

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

วิธีการออกแบบบทเรียนสำหรับคอร์สของ StarfishLabz.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์แห่งแรกของประเทศสำหรับนักกา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz
Starfish Academy

การออกแบบบทเรียนสำหรับ Starfish Labz

Starfish Academy
2250 ผู้เรียน

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
4976 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
07:15
Starfish Academy

การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)

Starfish Academy
302 views • 4 ปีที่แล้ว
การศึกษาแบบโฮมสคูล (ครอบครัวดิษยบุตร)
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
43:25
Teaching with Appiness

iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote

Teaching with Appiness
9111 views • 3 ปีที่แล้ว
iPadOS - สร้างสไลด์ให้ปังอย่างมืออาชีพด้วย Keynote
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management
01:05:43
Teaching with Appiness

iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management

Teaching with Appiness
366 views • 3 ปีที่แล้ว
iPad Apps - การบริหารจัดการชั้นเรียนด้วยแอปพลิเคชัน Classroom Management