การใช้ Zoom เพื่อการสอนออนไลน์

ในคอร์สเรียนนี้คุณครูจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ E-Meeting ด้วย โปรแกรม Zoom ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานการเป็นผู้เข้าร่วมประชุม ไปจนถึงการเป็นผู้ดูแลห้องประชุม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแบบออนไลน์ และการทำงานร่วมกันในโรงเรียน

เรียนรู้เรื่อง พื้นฐานการใช้ Zoom meeting ถัดไป

รายละเอียดคอร์ส

สถานการณ์โควิดทำให้เทคโนโลยี E-Meeting โดยเฉพาะ Zoom ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างแพร่หลาย ทั้งด้านการทำงาน การเรียนการสอน ในหลายๆ ครั้งการใช้งาน Zoom ก็ยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับใครหลายๆ คน บทเรียนนี้จึงออกมาเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้งาน Zoom จากการใช้งานขั้นพื้นฐานไปจนถึงการเป็นผู้ดูแลห้องประชุม (แอดมิน) ที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

Learning Outcomes

พื้นฐานการใช้ Zoom meeting

4 เคล็ดลับง่ายๆกับการใช้ Zoom meeting

อยากเป็นแอดมิน Zoom meetingต้องทำอย่างไร

เทคนิคอะไรบ้างที่แอดมิน ทำได้ใน Zoom meeting

Tags

คอร์สที่เรียนจบแล้ว: 0%

ดูภาพรวมคอร์ส ดูเพิ่ม

ทักษะที่ฉันพัฒนาให้เด็กได้

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

ภาพรวมหลักสูตร

Book

4 บทเรียน

2:00 ชั่วโมง

Clock

อัพเดทล่าสุด

05.11.21

Level

Basic

คอลเลคชั่น Starfish Future Labz

Background

เข้าร่วมเป็นสมาชิก Starfish Labz

การสมัครขอรับบัญชีผู้ใช้งานระบบชุมชนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ (Starfish Labz) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

4 บทเรียน

พื้นฐานการใช้ Zoom meeting

พื้นฐานการใช้ Zoom meeting

0:30 ชั่วโมง 1 กิจกรรม
พื้นฐานการใช้ Zoom meeting
4 เคล็ดลับง่ายๆกับการใช้ Zoom meeting

4 เคล็ดลับง่ายๆกับการใช้ Zoom meeting

อยากเป็นแอดมิน Zoom meetingต้องทำอย่างไร

อยากเป็นแอดมิน Zoom meetingต้องทำอย่างไร

เทคนิคอะไรบ้างที่แอดมิน ทำได้ใน Zoom meeting

เทคนิคอะไรบ้างที่แอดมิน ทำได้ใน Zoom meeting