7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

Starfish Labz
Starfish Labz 577 views • 1 เดือนที่แล้ว
7 วิธีการชวนครูเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่

ในทุกๆ การเปิดเทอม หรือเปิดภาคเรียนใหม่ มักจะมีนักเรียนเข้ามาระหว่างภาคเรียนเสมอ ดังนั้น คุณครูอาจจะต้องสร้างพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนใหม่ที่เข้ามาเพื่อให้เขาสามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมห้องได้อย่างดีและเรียนได้อย่างมีความสุข โดยคุณครูสามารถต้อนรับและสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนใหม่ได้โดยวิธีการต่อไปนี้ 

1. ชี้แจงสมาชิกในห้องเรียนเกี่ยวกับเพื่อนใหม่ คุณครูชี้แจงกับสมาชิกในห้องเรียนว่า “วันนี้จะมีเพื่อนใหม่เข้ามานะ” หลังจากนั้นให้คุณครูตั้งคำถามกับสมาชิกในห้องเรียนว่า

  • ใครเคยย้ายโรงเรียน หรือเคยไปอยู่สถานที่ใหม่ๆ ที่เราไม่รู้จักใครเลยบ้าง ?
  • เวลาเราอยู่ไปที่ใหม่ๆ ที่ไม่มีรู้จักใคร คิดว่าเราต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้าง ?
  • สมาชิกทุกคนในห้องเรียจะช่วยเหลือเพื่อนใหม่ในเรื่องใดบ้าง ? 

เพื่อให้สมาชิกคิดถึงความรู้สึกและความต้องการของเพื่อนใหม่ และเพื่อนๆ ช่วยเตรียมโต๊ะ และเก้าอี้ของเพื่อนใหม่ให้พร้อม 

2. แจกแฟ้มข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้นักเรียนใหม่ การแจกแฟ้มส่วนตัว เพื่อแนะนำโรงเรียนให้แก่นักเรียนใหม่ จะทำให้นักเรียนรู้สึกอบอุ่น และสบายใจมากขึ้น ซึ่งในแฟ้มอาจจะประกอบไปด้วย 1.ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน เช่น ชื่อ-นามสกุล / สิ่งที่ชอบ/ไม่ชอบ อาหารที่แพ้ อื่นๆ โดยให้นักเรียนกรอกข้อมูลเอง 2.วันสำคัญต่างๆ ของโรงเรียน/วันหยุด 3.รายชื่อเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในโรงเรียน เช่น บรรณารักษ์ ครูในห้องพยาบาล เป็นต้น 4.กฎกติกาของห้องเรียน 5.แผนที่ห้องเรียน 6.ตารางสอน 

3. จับคู่บัดดี้ให้นักเรียนใหม่เมื่อมีนักเรียนใหม่เข้ามาเขาอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวหากต้องทำอะไรคนเดียวในช่วงแรกคุณครูควรเลือกนักเรียนให้เป็นบัดดี้กับนักเรียนใหม่ เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยบัดดี้ที่ครูเลือกอาจจะต้องมีลักษณะนิสัยดังนี้ 1.เป็นนักเรียนที่พึ่งได้ 2.เป็นนักเรียนที่มีส่วนร่วมกับโรงเรียน หรือการสอนในห้องเรียน 3.เป็นนักเรียนที่ร่าเริงแจ่มใส 4.เป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจ 

4. เล่นเกมทำความรู้จักกัน คุณครูชวนสมาชิกในห้องเรียนและนักเรียนใหม่ทำความรู้จักกันผ่านการเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมจดจำชื่อเพื่อน เกมชวนให้รู้จักกันเชิงลึกมากขึ้น กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายจากความกังวลมากขึ้น แต่ข้อสำคัญ คือ การเคารพกฎและกติการ่วมกัน

5. ประเมินความสามารถของนักเรียนใหม่ ในช่วงแรกของการรู้จักกัน คุณครูอาจจะประเมินความสามารถของนักเรียนไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้น คุณครูอาจจะต้องสังเกตนักเรียนใหม่เป็นพิเศษทั้งในเรื่องความท้าทายของนักเรียน รูปแบบการเรียนรู้ ความสนใจในเนื้อหาต่างๆ เพื่อที่จะช่วยเหลือหากนักเรียนใหม่ต้องการอะไรเพิ่มเติม

6. Check-in กับนักเรียนคุณครูต้องคอยสร้างความเชื่อใจกับนักเรียนใหม่ โดยการจัดสรรช่วงเวลาตอนเช้า หรือตอนหลังเลิกเรียนเพื่อพูดคุยกับนักเรียนถึงความรู้สึกต่างๆ หลังจากที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของห้องเรียนแล้ว เพราะหากนักเรียนมีปัญหา คุณครูจะได้ช่วยแก้ไขได้ทันเวลา แต่ในช่วงแรกนั้น นักเรียนอาจจะยังไม่เปิดใจ ขอให้คุณครูใช้ความสม่ำเสมอในการพูดคุยกับนักเรียนต่อไป 

7. พูดคุยกับผู้ปกครองในช่วงแรกคุณครูอาจจะต้องพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนใหม่บ่อยกว่าปกติ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ เพราะเป็นช่วงปรับตัว เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ ติดตาม สังเกตอาการของนักเรียนเมื่อกลับถึงบ้าน และมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลให้แก่กันและกัน 

ทั้ง 7 วิธีการจะช่วยให้คุณครู นักเรียนใหม่ และสมาชิกในห้องเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาอีกเช่นกัน ขอให้คุณครูอดทนพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห้องเรียนให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ดีสำหรับนักเรียนทุกคน 

อ้างอิง

7 New Student Orientation Tips to Welcome a Child Into an Established Classroom 

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะอยู่ในช่วงวัยที่เริ่มเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง สนใจความรู้สึกตนเองและผู้อื่น เริ่มให้ความสนใจเพศตร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.4-6

Starfish Academy
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

การที่เด็กอารมณ์ดี มีความร่าเริงแจ่มใสจะมีผลต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สมอง จิตใจ และร่างกาย แต่หากอารมณ์ไม่ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning การดูแลสุขภาพใจ ป.1-3

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

Related Videos

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
01:41
Starfish Labz

ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Starfish Labz
28 views • 4 เดือนที่แล้ว
ประสานความร่วมมือ ก้าวไปสู่ความสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
302 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6029 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day
06:05
Starfish Academy

เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day

Starfish Academy
182 views • 1 ปีที่แล้ว
เสียงสะท้อนเมื่อ “ครู เปลี่ยนเป็น โค้ช” จากงาน Makerpace Day