Shaping the Future of Work การเปลี่ยนแปลงและโอกาส

FutureEd Fest
FutureEd Fest 249 views • 7 เดือนที่แล้ว
Shaping the Future of Work การเปลี่ยนแปลงและโอกาส

วันที่ 8 ตุลาคม 2566 งานเทศกาลการศึกษา FutureEd Fest 2023 มีกิจกรรม Panel Discussion ที่น่าสนใจเพราะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตดังรายละเอียดหัวข้อการแลกเปลี่ยนช่วงที่ 2 ต่อไปนี้

“Shaping the Future of Work: การเปลี่ยนแปลงและโอกาส”

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ คุณภฤศ วรรัตนวงศ์ กรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษากรุงเทพมหานครและกรรมการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานครชวนพูดคุย โดย คุณดนู สิงหเสนี (ดีเจตั้ม)

คำถามที่ 1: เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

คุณสมเกียรติ : เราเข้าสู่โลกดิจิทัลและตลาดแรงงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆ ดังนั้น ทักษะทางด้านเทคโนโลยีมีความสำคัญมากและ Soft Power ก็เป็นเรื่องที่มาแรงเช่น 5F ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์ (Film) เทศกาลต่างๆ (Festival) แฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (Fashion) ศิลปะการต่อสู้ (Fighting) เป็นธุรกิจที่มาแรงดังนั้น โรงเรียนจะต้องตอบโจทย์เรื่องนี้มากขึ้นและอีกมิติหนึ่งคือภาครัฐจะต้องทำอะไรให้เร็วขึ้นเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันในส่วนของโรงเรียนเราจะต้องพัฒนาสมรรถนะครูให้มีการ Reskill และ Upskill ระหว่างคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เข้าด้วยกัน

คำถามที่ 2: การขับเคลื่อนในมุมมองการศึกษาของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างไรบ้าง

คุณภฤศ : Skill ที่สำคัญที่สุดคือ Resilence เด็กต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเด็กๆ ต้องได้ลองทำไปเรื่อยๆ ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบยังไม่ต้องสนใจว่าอาชีพนี้จะหายไปหรือไม่หายกลับบ้านไปขอให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องไปลองทำ เช่น ไปหาค่ายส่วนคุณครูก็ไปเปิดโอกาสให้เด็กได้ลองทำเลยเพราะน้องจะได้ทักษะของการตั้งคำถามและแก้ปัญหาได้อีกอย่างหนึ่ง คือ ทักษะการเป็น Care Giver การดูแลผู้สูงอายุเพราะเมืองไทยของเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ หรือ การเป็นเมืองท่องเที่ยวเรามาสร้างให้น้องมีทักษะนี้ได้เลยเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ได้เลย

คำถามที่ 3 : Shaping the Future อย่างไรดี

คุณสมเกียรติ : คนหนึ่งคนสามารถประกอบอาชีพได้หลายอาชีพและความสามารถด้านหนึ่งจะไปสนับสนุนทักษะอีกด้านหนึ่งและเชื่อมไปสู่การประกอบอาชีพที่ทำได้หลายอย่างองค์ประกอบของคนยุคใหม่ คือ ต้องทำได้หลายอย่าง (Multitaking) และเราอย่าหยุดการเรียนรู้ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และให้โอกาสตัวเองได้ทดลองสิ่งใหม่ๆมากยิ่งขึ้น เช่น เรื่องหลักสูตรต้องลดเนื้อหาให้น้องๆ ได้มีพื้นที่ในการค้นหาตัวเองใช้หลักคิดของ Work-Based Learning ที่มากขึ้นเพื่อให้น้องๆ สามารถเข้าถึงอาชีพได้เร็วขึ้นเพราะโลกแห่งการทำงานในยุคดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วดังนั้นครูและผู้บริหารจึงจำเป็นต้อง 4 เปิด เปิดหู เปิดตา เปิดใจและเปิดโลกการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการเรียนและการทำงานให้กับผู้เรียนได้อย่างมีนวัตกรรม

คุณภฤศ : ฝึกการเตรียมตัวตามช่วงอายุ เช่น เมื่อเข้าสู่วัยเด็กประถม ต้องเรียนรู้เรื่อง EF น้องต้องสามารถตั้งเป้าหมาย แก้ปัญหาและวางแผนเป็นและ Self คือการมีตัวตนและเมื่อเข้าสู่วัยมัธยม คือ การได้ลงมือทำการตั้งโจทย์ให้แก่ตัวเองและการแก้ปัญหารอบตัวเพื่อตัวเองและคนอื่น สุดท้ายเมื่อเข้าสู่วัยทำงานคือ ทดลองเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เพื่อการเปิดโลกความสามารถของตนเอง

จากกิจกรรม Panel Discussion ในช่วงที่ 2 ในหัวข้อ “Shaping the Future of Work: การเปลี่ยนแปลงและโอกาส” ทำให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้มุมมองที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเราจะต้องพัฒนาตนเองอย่างไรบ้างเพื่อก้าวเข้าสู่โลกอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1712 ผู้เรียน
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง
basic
3:00 ชั่วโมง

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

หากคุณเป็นคนชอบวาดรูป ชอบการขีดเขียน หรือการจดบันทึก อยากลองทำ Visual Note แต่ไม่รู้จะสื่อสารออกมาอย่างไรดี คอร์สเ ...

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์
เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้
แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

เริ่มต้นทำ Visual Note อย่างง่ายใครๆ ก็ทำได้

แพร เวธนี คงปลื้มจิตต์

ต้องใช้ 100 เหรียญ

การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1083 ผู้เรียน
เครืองมือครู
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

คุณภาพของผู้เรียนนอกจากจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง แล้วกระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้เป็นสิ่งสำคัญต่อผลสัม ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการจัดการเรียนการสอน 1

Starfish Academy

Related Videos

Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
01:10:44
Starfish Academy

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA

Starfish Academy
514 views • 11 เดือนที่แล้ว
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างไรให้ครบ 8 องค์ประกอบ วPA
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
01:03:03
Starfish Academy

แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA

Starfish Academy
487 views • 1 ปีที่แล้ว
แบ่งปันไอเดียสร้างห้องเรียนสมรรถนะตามเกณฑ์ วPA สอนอย่างไรให้ผ่าน PA
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
57 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL