การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

FutureEd Fest
FutureEd Fest 1086 views • 6 เดือนที่แล้ว
การสร้างสื่อการสอนด้วยนวัตกรรม AI

กิจกรรม Workshop หัวข้อ การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม AI โดย อาจารย์กุลเชษฐ์ เล็กประยูร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Distinguished Educator มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เทคนิคการสร้างการเรียนการสอนที่ครูนำไปใช้ได้เลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

Innovative Instructional Media

  • คือเครื่องมือ เทคโนโลยี และวิธีการที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ หรือบุกเบิกซึ่งใช้ในการถ่ายทอดเนื้อหาทางการศึกษา และเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนการสอน คำนี้กว้างขวางและสามารถครอบคลุมรูปแบบสื่อต่างๆ ทั้งแบบดิจิทัลและแบบจับต้องได้

เครื่องมือในการสร้างสื่อมีอะไรบ้าง

  • แพลตฟอร์มออนไลน์
  • วิดีโอ
  • สถานการณ์จำลอง
  • ความจริงเสริม (AR)
  • ความจริงเสมือน (VR)

ประโยชน์ของสื่อ

สื่อที่เป็นนวัตกรรม เป็นสื่อที่เน้นการมีส่วนร่วม ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รู้จัก AI (Artificial Intelligence)

  • AI ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นวิทยาการที่ศึกษาและพัฒนาวิธีการให้เครื่องจักรและ Software สามารถทำงานและตัดสินใจได้เหมือนกับมนุษย์โดยไม่ต้องมีการแนะนำหรือการควบคุมโดยตรงจากมนุษย์ AI แบบจำลอง (Narrow AI):ปัญญาประดิษฐ์ที่ถูกออกแบบเพื่อทำงานเฉพาะหน้าที่เดียวโดยไม่มีความคิดรวดเร็วหรือความรู้สึก อารมณ์ เช่น ระบบแนะนำเพลงบน Spotify หรือระบบการรู้จำภาพGeneral AI: ปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถทำงานหลายๆงานและตัดสินใจได้เหมือนมนุษย์

Application ที่ครูใช้สำหรับการออกแบบสื่อ

การสร้างสื่อการสอนในยุคปัจจุบัน มีเครื่องมือมากมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คุณครูแต่สิ่งที่สำคัญ คือ การเลือกสื่ออย่างเหมาะสมกับเนื้อหาและช่วงวัยของผู้เรียน ซึ่งคุณครูสามารถทดลองใช้ Application ที่แนะนำเพื่อสร้างสื่อสร้างสรรค์ได้

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:30 ชั่วโมง

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

อยากสร้างสื่อการสอนสุดว้าว! อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆในห้องเรียนมาลองใช้ Google Earth เครื่องมือการสอนแบบบู ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth
Google for Education Partner

ตื่นตา ตื่นใจ กับการเรียนรู้โลกทั้งใบด้วย Google Earth

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
basic
2:00 ชั่วโมง

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยหรือเครื่องมือที่จะช่วยทำให้คุณทำงานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็วขึ้น ChatGPT สามารถช่วยได้แน่นอนในคอร์ส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้
Starfish Academy

Chat GPT AI ที่ครูยุคใหม่ต้องเรียนรู้

Starfish Academy
เทคโนโลยีดิจิทัล
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:30 ชั่วโมง

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

ปัจจุบันภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์นับวันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมกว่าแต่ก่อนดังนั้นการสร้าง Mindset พื้นฐาน ...

Google for Education Partner
Google for Education Partner
สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome
Google for Education Partner

สร้าง Mindset พื้นฐานเรื่องความปลอดภัยทางดิจิทัลในรูปแบบเกม Google Awesome

Google for Education Partner

ต้องใช้ 100 เหรียญ

เครืองมือครู
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

การเลือกครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกลมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางที่จะนำความรู้ไปสู่นักเรียน จะมีเครื่องมือไหนบ้างที่เหมาะส ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล
Starfish Academy

Micro Learning เครื่องมือช่วยจัดการเรียนรู้ทางไกล

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6469 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
52353 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
03:45
Starfish Academy

เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”

Starfish Academy
5479 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคการสอน สอนอย่างไรให้ได้ “สมรรถนะ”
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)
04:50
Starfish Academy

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

Starfish Academy
9022 views • 2 ปีที่แล้ว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)