7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของวัยทีน

Starfish Academy
Starfish Academy 10551 views • 9 เดือนที่แล้ว
7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของวัยทีน

พัฒนาการทางสมองของลูก เป็นสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการมีพัฒนาการสมองที่ดีนั้นย่อมหมายถึงสติปัญญาที่ดีตามมาซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องสมองของลูก หลายคนมักนึกถึงเฉพาะช่วง 3 ปีแรกของชีวิตที่สมองจะมีพัฒนาการมากที่สุดแต่รู้หรือไม่ว่าพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันในวัยรุ่นสมองจะมีความเปลี่ยนแปลงสำคัญๆ หลายประการที่พ่อแม่ควรให้ความสนใจต่อไปนี้เป็น 7 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นที่น่าจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเข้าใจพัฒนาการของวัยทีนได้ดียิ่งขึ้น

1.พัฒนาการทางสมองของวัยรุ่นสำคัญไม่น้อยกว่าวัยทารก

แม้ว่าขนาดของสมองจะหยุดเติบโตในด้านขนาดเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนต้นแต่ศักยภาพของสมองด้านอื่นๆยังมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการปรับจูนกระบวนการทำงานต่างๆ ยังคงมีต่อเนื่องไปจนถึงวัย 20 ปลายๆ โดยสมองส่วนที่อยู่ด้านหลังหน้าผากที่เรียกว่า Prefrontal Cortex ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญและการตัดสินใจที่ดีถือเป็นส่วนท้ายๆ ที่จะเติบโตเต็มที่เมื่อรู้อย่างนี้แล้วพ่อแม่ก็อาจพอเข้าใจได้ว่าเพราะอะไรวัย 20 ปีจึงถือเป็นวัยที่บรรลุนิติภาวะเพราะหากมองในแง่พัฒนาการทางสมองก็คือช่วงที่สมองส่วนการตัดสินใจที่ดีพัฒนาอย่างเต็มที่แล้วนั่นเอง

2.พัฒนาการทางสมองเชื่อมโยงกับประสบการณ์ทางสังคมในวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางสังคมมักทำให้วัยรุ่นให้ความสำคัญกับกลุ่มเพื่อนและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ตนเองเลือกมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันที่สมองส่วนความคิดตัดสินใจยังพัฒนาไม่เต็มที่ ก็อาจส่งผลให้วัยรุ่นเลือกพฤติกรรมเสี่ยง หรือการกระทำที่ขาดความยับยั้งชั่งใจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ทั้งนี้เป็นเพราะวัยรุ่นให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางสังคม มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดจากการตัดสินใจไม่รอบคอบในทางกลับกันวัยรุ่นที่ได้รับการปลูกฝัง EF ตั้งแต่เด็กก็อาจมีพฤติกรรมทางสังคมเชิงบวกที่นำไปสู่สิ่งที่สร้างสรรค์ได้เช่นกัน

3.สมองของวัยรุ่นพร้อมเรียนรู้และปรับตัว

สมองของวัยรุ่นมีศักยภาพอย่างมากที่จะปรับตัวและตอบสนองต่อสถานการณ์หรือประสบการณ์ใหม่ๆ ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นลองลงเรียนคลาสใหม่ๆ ทำกิจกรรมที่ไม่เคยลองฝึกเครื่องดนตรีชนิดใหม่เรียนภาษาต่างประเทศ ฯลฯ ยิ่งพ่อแม่เปิดโอกาสให้วัยรุ่นได้ลองทำสิ่งที่หลากหลายมากเท่าไรก็ยิ่งช่วยส่งเสริมให้วงจรสมองของวัยรุ่นแข็งแรงและเติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

4.สมองวัยรุ่นรับมือความเครียดต่างไป

เพราะสมองของวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาทำให้การตอบสนองต่อความเครียดอาจแตกต่างไปจากสมองของผู้ใหญ่ซึ่งหากวัยรุ่นไม่ได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมก็อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิต เช่น โรควิตกกังวลหรือโรคซึมเศร้าได้มากกว่าผู้ใหญ่การสังเกตว่าสิ่งใดเป็นตัวกระตุ้น(Trigger) ความเครียดหรือความกังวลของลูก และช่วยหาวิธีรับมือที่เหมาะสม จะทำให้วัยรุ่นผ่านช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านนี้ไปได้

5.วัยรุ่นส่วนใหญ่นอนหลับไม่เพียงพอ

มีการศึกษาพบว่าในวัยรุ่นฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้นอนหลับทำงานแตกต่างไปจากวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ กล่าวคือ ระดับฮอร์โมนเมลาโทนินในวัยรุ่นจะขึ้นสูงสุดในช่วงดึกๆ และลดลงในช่วงเช้านี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมวัยรุ่นจึงชอบนอนดึกและตื่นสายซึ่งในความเป็นจริงวัยรุ่นต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนทำให้เด็กๆ วัยนี้ส่วนใหญ่นอนหลับไม่เพียงพอส่งผลต่อการขาดสมาธิและการควบคุมตนเองผนวกกับพัฒนาการสมองส่วน Prefortal Cortex ที่ดูแลเรื่องการตัดสินใจเมื่อนอนน้อยก็อาจยิ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

6.ปัญหาสุขภาพจิตอาจเริ่มต้นช่วงวัยรุ่น

สมองที่กำลังพัฒนาผนวกกับร่างกาย อารมณ์ และฮอร์โมนต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง เมื่อรวมเข้าด้วยกันความเปลี่ยนแปลงนี้อาจมากเกินกว่าวัยรุ่นบางคนจะรับไหวนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมปัญหาสุขภาพจิต ไม่ว่าจะเป็น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า ไบโพล่าร์ หรือโรคเกี่ยวกับปัญหาการกิน มักเกิดขึ้นในช่วงวัยรุ่น

7.สมองของวัยรุ่นยืดหยุ่นมากกว่าที่คิด

แม้ว่าต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงหลายด้านพร้อมกัน กระนั้นสมองของวัยรุ่นก็ยืดหยุ่นมากกว่าที่คิดยิ่งหากได้รับคำแนะนำการดูแลที่เหมาะสมจากพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถช่วยประคับประคองให้วัยรุ่นก้าวผ่านความเปลี่ยนแปลงนี้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีทั้งกายและใจได้

เมื่อพูดถึงวัยรุ่น พ่อแม่ส่วนใหญ่มักโฟกัสไปที่ปัญหาเรื่องอารมณ์และตัวตนของลูกแต่จริงๆ แล้วเรื่องพัฒนาการทางสมองของวัยนี้ก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน หากเข้าใจเรื่องสมองของวัยทีนก็จะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจพฤติกรรมและการกระทำของลูกในวัยนี้ได้ดีขึ้นรวมทั้งยังสามารถให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกก้าวข้ามปัญหาต่างๆ ไปได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

แหล่งอ้างอิง (Sources) :

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา ด้านความสัมพันธ์ การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset

ฝึกฝนและพัฒนา เป็นกุญแจสำคัญมากกว่าพรสวรรค์ใดๆ เมื่อรู้สึกว่าน้ำในแก้วเริ่มเต็ม ควรเปลี่ยนแก้วใบใหม่ เพื่อรับน้ำที่มากขึ้นและจงเป็ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset
Starfish Academy

เติบโตได้ไม่รู้จบ ด้วย Growth Mindset

Starfish Academy
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

ทุกวันนี้การใช้งานบนโลกอินเทอร์เน็ตก็เหมือนกับดาบสองคม ที่ไม่ได้มีแต่เรื่องดีๆ เสมอไป ขึ้นอยู่กับผู้ใช้แล้วว่าจะเลือกข้อมูลด้านไหน ...

Starfish Academy
Starfish Academy
How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์
Starfish Academy

How to รู้เท่าทันมิจฉาชีพบนโลกไซเบอร์

Starfish Academy
1711 ผู้เรียน
ทักษะสําคัญแห่งโลกอนาคต
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น ถ้าหากได้รับการฝึกฝนทักษะการตัดสินใจตั้งแต่วัยรุ่น ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)
Starfish Academy

ฝึกทักษะพื้นฐานในการตัดสินใจ (Decision Making)

Starfish Academy
1635 ผู้เรียน
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา การรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การรู้จักตนเอง การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
basic
2:00 ชั่วโมง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอการเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญ การปฐมพยา ...

Starfish Academy
Starfish Academy
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
Starfish Academy

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Starfish Academy
1079 ผู้เรียน

Related Videos

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
43:23
Starfish Academy

Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย

Starfish Academy
378 views • 1 ปีที่แล้ว
Starfish Trend Talk | EP.3 | : เราต่างต้องค้นหาตัวเองในทุกช่วงวัย
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
02:33
Starfish Future Labz

10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO

Starfish Future Labz
55997 views • 2 ปีที่แล้ว
10 ขั้นตอน สร้าง PORTFOLIO
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
02:55
Starfish Future Labz

3 ข้อดี Starfish Class Website Version

Starfish Future Labz
334 views • 2 ปีที่แล้ว
3 ข้อดี Starfish Class Website Version
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6975 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21