รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

Starfish Academy
Starfish Academy 1793 views • 1 ปีที่แล้ว
รับมือเด็ก gen ใหม่ปรับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

เด็กยุคใหม่จะเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่ชอบถูกบังคับให้เรียน ไม่ยอมรับในกฎเกณฑ์ที่ไม่มีเหตุผลพอหรือไม่เกี่ยวกับเรื่องการเรียน ผู้ปกครองของเด็ก gen ใหม่มีแนวโน้มที่หันไปเลือกสถานศึกษาที่เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ที่ออกแบบการเรียนยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มีความยืดหยุ่นในเรื่องกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต จึงต้องมีการปรับเปลี่ยน สถานศึกษาต้องหันมาปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ให้เข้ากับเด็กยุคนี้

รู้จักเด็ก gen ใหม่

เด็กเกิดใหม่ยุคนี้เป็นเด็กเจนอัลฟ่า เป็นเด็กที่อยู่ในระบบการศึกษาแล้วและกำลังจะเข้าสู่ระบบการศึกษาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเด็กยุคนี้ต้องถือว่าเกิดมาในยุคดิจิทัล ไม่มีจินตนาการใด ๆ ที่เป็นรอยต่อกับยุค analog เลย เขาเกิดมาก็เห็นรถไฟฟ้าแล้ว เกิดมาก็เห็นมือถือสมาร์ทโฟน ไอแพด ใช้กันโดยทั่วไป เรียกว่าเป็นเด็กยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง เด็กจะใช้เวลากับสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากในแต่ละวันการเป็นเด็กยุคดิจิทัลของเจนอัลฟ่าทำให้เด็กเรียนรู้เร็ว หาข้อมูลเรียนรู้ได้จากโลกอินเทอร์เน็ต ปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ มีแค่สมาร์ทโฟนก็ทำทุกอย่างได้ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง เด็ก gen นี้เรียนผ่านระบบออนไลน์เลือกเรียนสาขาที่ตนเองสนใจได้ ไม่ต้องเรียนผ่านระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็จบปริญญาได้หลายสาขา เด็กเจนนี้พูดสื่อสารภาษาเกาหลีหรือภาษาจีนได้คล่องแคล่วโดยไม่ต้องเรียนผ่านระบบ ใช้การเรียนผ่านออนไลน์หรือการดูซีรีส์ เมื่อจะประกอบอาชีพ เด็กยุคนี้จะสามารถทำงานได้หลากหลายในคนเดียว เด็กเจนอัลฟ่าจึงถือเป็นเด็กที่เป็นตัวกำหนดทิศทาง การศึกษาไทยในอนาคต เลยก็ว่าได้

รูปแบบการศึกษาที่เหมาะกับเด็ก gen ใหม่ 

เมื่อรู้จักแล้วว่าเด็ก gen ใหม่เป็นอย่างไร เลือกเรียนรู้แบบไหน ชอบอะไรไม่ชอบอะไร และมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง อีกทั้งพ่อแม่ของเด็ก gen นี้ คือ เจน X หรือ Y ที่มักมีลูกน้อยหรือมีแค่คนเดียว ทำให้ลูกเป็นศูนย์กลาง หมายถึงพ่อแม่ใส่ใจให้ความสำคัญ เปิดใจให้กับสถานศึกษาหรือโรงเรียนทางเลือก หากว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะกับลูกมากกว่า จึงถือเป็นความท้าทายสำหรับ การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ฯลฯ ต่างก็ต้องปรับตัว มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ มีการพัฒนาบุคลากรครู ฯลฯ เพื่อให้รับมือกับเด็กยุคนี้ให้ได้ 

รูปแบบการเรียนที่เหมาะกับเด็กยุคใหม่ มีดังนี้

  • เรียนรู้ผ่านออนไลน์ เมื่อเด็กโตมากับเทคโนโลยี ใช้เวลากับสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตมาก จึงชอบเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งสมัยนี้มีให้เลือกมากมาย เป็นคลิปวิดีโอ เป็นซูมเรียนกับผู้สอน มีทั้งเป็นกลุ่มและตัวต่อตัว สถานศึกษาหลายแห่งมีการปรับตัว จัด รูปแบบการบริหารสถานศึกษา ใหม่ ด้วยการนำคลิปวิดีโอลงผ่านโปรแกรมให้นักเรียนย้อนหลังทบทวนได้
  • Home School มีจำนวนเด็กมากขึ้นที่ไม่เข้าเรียนในระบบ แต่เลือกเรียนผ่าน Home School คือเรียนที่บ้าน โดยพ่อแม่เป็นคนสอนการศึกษาพื้นฐานให้ลูกเอง รูปแบบการเรียนนี้เหมาะกับเด็กยุคใหม่ตรงที่ไม่ต้องเข้ากฎเกณฑ์ของโรงเรียน เรียนที่บ้าน เลือกเรียนสิ่งที่ชอบได้ ได้ลงปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ตรง อาจใช้ระยะเวลาการเรียนน้อยกว่าเรียนที่โรงเรียน วิชาไหนที่ไม่ต้องใช้ตอนสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ ถึงตอนเรียนต่อมหาวิทยาลัยก็สอบเทียบวุฒิ
  • Active Learning เป็นรูปแบบการเรียนที่เหมาะกับเด็กเจนอัลฟ่า เด็กยุคใหม่เรียนรู้เร็ว ชอบลงมือทำ ชอบพัฒนาทักษะไม่ชอบท่องจำไม่ชอบเรียนวิช าที่น่าเบื่อ ดังนั้นการเรียนรู้แบบ Active Learning จะทำให้เด็กสนใจและมีส่วนร่วม การศึกษาไทยในอนาคต ควรพัฒนารูปแบบการเรียนให้เป็นเชิงรุกเพื่อให้เข้ากับลักษณะอุปนิสัยของเด็ก gen นี้

ทักษะของครูที่เหมาะกับการสอนเด็ก gen ใหม่ มีอะไรบ้าง

ไม่เพียง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา เท่านั้นที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องบูรณาการแบบองค์รวม ด้วยการพัฒนาทักษะของครูที่เหมาะที่จะสอนเด็กยุคใหม่ด้วย โดยมีหลักการพื้นฐานคือ

  • รับฟัง หมดยุคครูที่สอนหรือพูดอยู่ฝ่ายเดียว ยิ่งครูเจ้าระเบียบคอยบ่นดุว่า เด็กเจนใหม่ไม่ชอบ เมื่อไม่ชอบก็จะปิดใจไม่อยากเรียนด้วย ครูจึงต้องมีทักษะในการรับฟังเด็ก สิ่งที่เด็กพูดหรือคิดอาจถูกหรือผิด ครูต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดความคิดของตัวเองมาก่อน จากนั้นจึงอธิบายด้วยเหตุผลในภายหลัง
  • แลกเปลี่ยน นอกจากคุณครูต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีแล้ว ยังต้องสามารถให้คำแนะนำแลกเปลี่ยนด้วยการคุยแบบเปิดใจ คุยแบบเพื่อน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไม่ตัดสินว่าความคิดใครถูกหรือผิด จะทำให้เด็กเปิดใจรับความคิดเห็นของครู และสุดท้ายเด็กจะเรียนรู้ เข้าใจในเหตุผล และตัดสินใจได้เอง
  • เน้นสอนให้คิดวิเคราะห์ ครูควรมีทักษะในการสอนที่ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์ เช่น ถ้าเด็กถามคำถาม ครูไม่ควรใช้วิธีให้คำตอบไปในทันที แต่อาจใช้วิธีตั้งคำถามกลับให้ชวนคิด ชวนหาข้อมูล ชวนหาคำตอบเพิ่ม ทำให้เด็กกลับไปค้นคว้าเพิ่ม วิเคราะห์เอง 

การศึกษาไทยในอนาคต ต้องตอบโจทย์รับมือเด็กยุคใหม่ให้ได้ ต้องมีห้องเรียนที่เด็กเรียนแล้วสนุก เด็กมีโอกาสพูดมากกว่าฟัง มีโอกาสได้คิดวิเคราะห์ลงมือทำมากกว่าแค่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องมีครูที่มีทักษะในการสอนเด็กยุคนี้ เข้าใจ รับฟัง และมีวิธีสอนให้เด็กมีจินตนาการรู้จักคิด และแนวทางนี้จะช่วยให้ระบบการศึกษามีความก้าวหน้า เกิดการพัฒนาไปด้วยกันทั้งครูและเด็กนักเรียน

อ้างอิง:

www.sobkroo.com/articledetail.asp?id=6589

thematter.co/social/7-trend-in-education/40365

www.disruptignite.com/blog/education2030

www.kruupdate.com/9-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0/

www.matichon.co.th/education/news_1890713

www.prachachat.net/education/news-413725

www.educatepark.com/story/gen-alpha/

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

Related Courses

การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

STAMPER Learning เป็นการบูรณาการแบบใหม่ ครบจบทั้งขั้นตอนการเรียนรู้ และการประเมินผลสำหรับครู ซึ่งทำได้ง่ายๆ ในกิจกร ...

Starfish Academy
Starfish Academy
STAMPER  Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
Starfish Academy

STAMPER Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

คอร์สนี้เป็นการเรียนรู้การเกี่ยวกับการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 โดยแบ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสมกับต่ละรดับชั้น ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เรียนคณิตศาสตร์ ม.1-3

Starfish Academy
การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
1:30 ชั่วโมง

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

การฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในวัยเด็กเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้อง นำไปสู่พัฒนาการด้านร่างก ...

Starfish Academy
Starfish Academy
Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3
Starfish Academy

Micro Learning เทคนิคการดูแลสุขภาพกาย ป.1-3

Starfish Academy
การเรียนแบบบูรณาการ
ด้านความร่วมมือการ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
basic
2:00 ชั่วโมง

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

การสอนภาษาไทยผ่านกระบวนการ Active Learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลายรูปแ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม
Starfish Academy

เทคนิคสอนภาษาไทยแบบ Active Learning เพื่อวิทยฐานะ (PA) ฉบับครูมัธยม

Starfish Academy

Related Videos

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
04:37
Starfish Future Labz

พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

Starfish Future Labz
6972 views • 2 ปีที่แล้ว
พื้นที่แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
03:43
Starfish Academy

Starfish Country Home School Foundation [ENG]

Starfish Academy
61 views • 2 ปีที่แล้ว
Starfish Country Home School Foundation [ENG]
กล้าสอน KLA-SON  KN ENJOY MODEL
27:38
Starfish Academy

กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL

Starfish Academy
56 views • 1 ปีที่แล้ว
กล้าสอน KLA-SON KN ENJOY MODEL
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA
01:17:25
Starfish Academy

วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA

Starfish Academy
1140 views • 6 เดือนที่แล้ว
วิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ สู่ครูเชี่ยวชาญตามเกณฑ์ วPA