8 results for "Learning By Doing"

Young Life In Nature
07:22

Young Life In Nature

Starfish Academy
Starfish Academy
90 views 11 เดือนที่แล้ว
Young Life In Nature
(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
07:09

(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์
332 views 1 ปีที่แล้ว
(ENG) ขั้นตอนที่ 4 : การจัดการเรียนรู้ - รร.วัดกู่คำ จ.เชียงใหม่
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
03:27

Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย

Starfish Academy
Starfish Academy
247 views 2 ปีที่แล้ว
Makerspace โรงเรียนบ้านหัวฝาย
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
04:40

การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)

Starfish Academy
Starfish Academy
1607 views 2 ปีที่แล้ว
การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (CBL)
เกมการ์ดกับครูอีฟ
02:56

เกมการ์ดกับครูอีฟ

Starfish Academy
Starfish Academy
89 views 2 ปีที่แล้ว
เกมการ์ดกับครูอีฟ
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
04:20

พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา

สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สํานักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
156 views 2 ปีที่แล้ว
พุทธธรรมประยุกต์เพื่อการศึกษา
อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี
04:51

อบรมฝึกทักษะการป้องกันการจมน้ำ ในเด็กอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง
09:53

หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง

โรงเรียนรุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณ
1099 views 2 ปีที่แล้ว
หน่วยโครงงานบูรณาการ ป.1 - เล่นในลานกว้าง