Matt ครูอาสาจากประเทศแคนาดา ที่อยากให้นักเรียนไทยได้เรียนแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เขาได้ใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโรงเรียนบ้านปลาดาว และได้เข้ารวมกิจกรรม Makerspace กับนักเรียน

วิดีโอใกล้เคียง

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
10:45
Starfish Academy

The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"

Starfish Academy
274 views • 2 ปีที่แล้ว
The Rainbow Room Foundation "ศูนย์ความเข้าใจในด้านบวก"
ศาสนา
06:36
Starfish Academy

ศาสนา

Starfish Academy
152 views • 2 ปีที่แล้ว
ศาสนา
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
02:36
Starfish Academy

เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน

Starfish Academy
109 views • 2 ปีที่แล้ว
เทคนิคช่วยให้ลูกรักการอ่าน
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต
24:40
Starfish Academy

แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

Starfish Academy
44 views • 8 วันที่แล้ว
แนวโน้มอาชีพเด็กไทยในอนาคต

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น และเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเชิงวิทยาศาสตร์ พร้อมแนว ...

สาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

สอนวิทย์อย่างไรให้เหมาะสมกับปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
934 ผู้เรียน

การสร้างสื่อการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ

การสร้างสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล เพื่อการสอนเสริมและลดปัญหาการถดถอยในการเรียนรู้ของผู้เรียน

สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี การพัฒนาวิชาชีพ
การสร้างสื่อการเรียนรู้

การสร้างสื่อการเรียนรู้

Starfish Academy
Starfish Academy
1 ผู้เรียน

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การจัดกิจกรรมเรื่องแรงกับเด็กปฐมวัย เป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กผ่านการเล่น

วิทยาศาสตร์ ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้ใช้นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

สอนเรื่องแรงปฐมวัยอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
1623 ผู้เรียน