Teacher Volunteer

444 views • 1 ปีที่แล้ว

Matt ครูอาสาจากประเทศแคนาดา ที่อยากให้นักเรียนไทยได้เรียนแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เขาได้ใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโรงเรียนบ้านปลาดาว และได้เข้ารวมกิจกรรม Makerspace กับนักเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึ ...

วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ประถมศึกษา
ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
700 ผู้เรียน

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัย ...

BBL การพัฒนาสมอง ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2655 ผู้เรียน

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
การบริหารจัดการตนเอง

ทำความรู้จักข้อตกลงการพัฒนางาน (ว.PA) แบบเจาะลึก เพื่อสร้างความเข้าใจการทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตราฐานตำแหน่ง ...

บูรณาการ สาระการเรียนรู้ เทคนิคการสอน
เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

เจาะลึกการทำข้อตกลงพัฒนางาน (ว.PA) ฉบับคุณครู

Starfish Academy
Starfish Academy
49 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

"ครูกับการรับฟัง"

"ครูกับการรับฟัง"

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันการสอนแบบเดิมนั้นมักไม่ได้ผลกับเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพราะบางทีเด็ก ๆ อาจรู้มากกว่าครูก็เป็นได้”คุณครูคะ/ครับ ฟังหนูหน่อยความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน และครู ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ และถ้าครูสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไ ...

11512 views 23.06.21
"ครูกับการรับฟัง"
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

2023 views 21.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking
ชวนมารู้จัก Microsoft Teams ตัวช่วยประชุมออนไลน์

ชวนมารู้จัก Microsoft Teams ตัวช่วยประชุมออนไลน์

Starfish Academy
Starfish Academy

ในปัจจุบันการประชุมออนไลน์ หรือการสอนออนไลน์ส่วนใหญ่ของคุณครูและการทำงานในช่วง Work From Home นั้นโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้งานผ่าน Google Meet หรือ Zoom จากที่เราเห็นกันทั่วไป แต่ก็ยังมีอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่หลายๆคน เลือกใช้งานสำหรับการเรียนหรือการ ...

78 views 19.10.21
ชวนมารู้จัก Microsoft Teams ตัวช่วยประชุมออนไลน์