Matt ครูอาสาจากประเทศแคนาดา ที่อยากให้นักเรียนไทยได้เรียนแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เขาได้ใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโรงเรียนบ้านปลาดาว และได้เข้ารวมกิจกรรม Makerspace กับนักเรียน

วิดีโอใกล้เคียง

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
05:37
Starfish Academy

น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย

Starfish Academy
207 views • 3 ปีที่แล้ว
น้องนโม "Inskru" พื้นที่แลกเปลี่ยนไอเดีย
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
02:54
Starfish Academy

โครงการพัฒนาวิชาชีพ

Starfish Academy
38 views • 3 ปีที่แล้ว
โครงการพัฒนาวิชาชีพ
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
03:08
Starfish Academy

บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา

Starfish Academy
106 views • 3 ปีที่แล้ว
บัวขาว บัญชาเมฆ มุมมองการศึกษา
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School
05:32
Starfish Academy

โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School

Starfish Academy
493 views • 3 ปีที่แล้ว
โรงเรียนวันเสาร์ - Saturday School

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ การบริหารจัดการตนเอง การรู้จักสังคม
1:00 ชั่วโมง

เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

หลักสูตร "เยาวชน กู้ภัย COVID-19" เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเส ...

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

เยาวชนไทย กู้ภัย COVID-19

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
26514 ผู้เรียน
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา
การบริหารจัดการตนเอง
basic
2:00 ชั่วโมง

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย จะได้เรียนรู้ความสำคัญ พัฒนาการทางศิลปะ กิจกรรมศิลปะและหลักการจัดประสบการณ์ศิลปะให้แก่เด็กปฐมวัย

Starfish Academy
Starfish Academy
สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี
Starfish Academy

สอนศิลปะให้กับเด็กปฐมวัยอย่างไรดี

Starfish Academy
2519 ผู้เรียน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
3:30 ชั่วโมง

ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก

คอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคของการฟัง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสาร สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายท ...

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก
ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี

ทักษะการพูด สำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายทอล์ก

ดีเจตั้ม ภัทรวุฒิ สิงหเสนี
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
basic
2:00 ชั่วโมง

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

หลักสูตรเพื่อก้าวสู่การครูยุคใหม่ซึ่งมีทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลและความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในนำมาใช้ในการผลิตสื่อ ...

Starfish Academy
Starfish Academy
พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่
Starfish Academy

พื้นฐานการใช้เทคโนโลยี สำหรับครูยุคใหม่

Starfish Academy
22101 ผู้เรียน