Teacher Volunteer

451 views • 2 ปีที่แล้ว

Matt ครูอาสาจากประเทศแคนาดา ที่อยากให้นักเรียนไทยได้เรียนแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning เขาได้ใช้เวลา หนึ่งสัปดาห์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กโรงเรียนบ้านปลาดาว และได้เข้ารวมกิจกรรม Makerspace กับนักเรียน

มาร่วมเรียนรู้กับ Starfish Labz

แหล่งเรียนรู้และชุมชนออนไลน์เพื่อนักการศึกษาและผู้ปกครอง

ลงทะเบียน

คอร์สใกล้เคียง

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
เทคนิคการออกแบบกิจกรรมรายวิชา • Basic
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งการคำนึ ...

วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย ประถมศึกษา
ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

ธรรมชาติรอบตัวสำหรับเด็กคืออะไร

Starfish Academy
Starfish Academy
732 ผู้เรียน

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้สู่การสอน • Basic
ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา

การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและการทำงานของสมอง ของคนในทุกช่วงวัย ได้แก่ วัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ตลอดจนถึงวัย ...

BBL การพัฒนาสมอง ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

BBL กับกุญแจ 5 ดอกส่งเสริมการเรียนอย่างไร

Starfish Academy
Starfish Academy
2711 ผู้เรียน

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Academy
Starfish Academy
2:00 ชั่วโมง
Basic
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ฉีกกฏการเรียนการสอนแบบเดิมด้วยเทรนด์การเรียนรู้แนวใหม่แบบสั้น ง่าย ได้ความรู้ กับเทคนิคการสอนแบบพอดีคำ เพื่อลดภาระและ ...

เทคโนโลยี บูรณาการ สาระการเรียนรู้
Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Micro Learning การเรียนรู้แบบพอดีคำ

Starfish Academy
Starfish Academy
98 ผู้เรียน

บทความใกล้เคียง

"ครูกับการรับฟัง"

"ครูกับการรับฟัง"

Starfish Academy
Starfish Academy

ปัจจุบันการสอนแบบเดิมนั้นมักไม่ได้ผลกับเด็ก ๆ ในยุคนี้ เพราะบางทีเด็ก ๆ อาจรู้มากกว่าครูก็เป็นได้”คุณครูคะ/ครับ ฟังหนูหน่อยความสัมพันธ์ในห้องเรียนระหว่างนักเรียน และครู ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเรียนรู้ และถ้าครูสามารถสร้างความประทับใจให้กับนักเรียนไ ...

12360 views 23.06.21
"ครูกับการรับฟัง"
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking

Starfish Academy
Starfish Academy

Critical Thinking คือทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี เพื่อความอยู่รอดในโลกยุคใหม่นั่นเอง เพราะว่านอกจากการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ หรือทักษะการทำงานอื่น ๆ การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน และแม้ว่า “Critical Thinking” จะฝึกย ...

2450 views 21.02.20
มาสอนเด็กๆ ให้คิดแบบ Critical Thinking
How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ

How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ

Starfish Academy
Starfish Academy

Richardson (1988) บอกไว้ว่า มี 7 เรื่อง (อาหาร การออกกำลังกาย การนอน ความสะอาดของร่างกาย ความสะอาดของช่องปาก ความปลอดภัย และเรื่องภูมิคุ้มกัน) ที่ผู้ใหญ่อย่างเราควรสอน และสร้างพฤติกรรมที่ดีในเรื่องเหล่านี้ให้กับเด็กๆ เพื่อให้พวกเขานั้นมีสุ ...

26 views 25.01.22
How to check สุขภาพกาย & พฤติกรรมสุขภาพ